Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:45-48

 

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ.  (Lu-ca 19:47)

 

          Kẻ thù của Chúa Giê-su săn đuổi Người, giống như diều hâu lượn quanh tìm mồi, nhưng họ không tìm được một dịp nào để hạ Người vì có nhiều môn đệ theo Người.  Rất nhiều người đang lắng nghe Người, “say mê nghe lời Người giảng” (Luca 19:48).

          Người ta ngỡ ngàng trước lời Người không phải vì Người là một nhà hùng biện hoặc chính trị xảo quyệt.  Nhưng Người lôi cuốn dân chúng vì uy quyền Người có khi Người nói.  Uy quyền ấy đến từ chính sức mạnh của Lời Thiên Chúa, sức mạnh của một điều gì “sống động hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Do-thái 4:12).  Chúa Giê-su thường dựa vào Lời Thiên Chúa trong Cựu Ước để biện bác chống lại kẻ thù của Người.  Bạn hãy nghĩ đến các lần Người đã mở đầu bằng câu “Đã có lời chép rằng” (Lu-ca 19:46; Mát-thêu 4:4,7,10; Mác-cô 7:6; Gio-an 8:17).

          Hết thảy chúng ta chẳng có “những kẻ thù” chập chờn trong tâm trí, cố trấn áp và loại bỏ Chúa Giê-su khỏi cuộc sống chúng ta hay sao?  Tất cả chúng ta chẳng có những ngõ ngách nội tâm chứa đầy những nghi ngờ, thù hận và những cám dỗ vũ bão chỉ muốn bám chặt chúng ta thay vì phải đối diện với Chúa Giê-su hay sao?  Rất may là chúng ta có một thứ khí giới có thể đánh bại những kẻ thù này:  đó là Kinh Thánh chiến thắng những dối trá của ma quỷ và sức lôi kéo của bản chất hướng chiều tội lỗi trong chúng ta.

          Vì thế đọc Kinh Thánh hằng ngày có thể là một dụng cụ đầy sức mạnh.  Nếu quyết chí học thuộc lòng một vài câu và nhớ lại chúng vào những lúc lo lắng, giận dữ hoặc nghi nan đều có thể giúp chúng ta thắng được những tên kẻ thù này.  Nhớ lại những lời kinh diễn tả lòng tin tưởng trong Thánh Vịnh hoặc những lời đầy an ủi trong sách Tin Mừng cũng giúp chúng ta xây đời mình trên nền móng vững chắc.  Nhớ lại như thế cũng có thể tạo nên một chắn đỡ chung quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi những cảm xúc tiêu cực và những phản ứng bất lợi của thế gian tấn công chúng ta.

          Vậy bạn có một chương trình đọc Kinh Thánh không?  Có lẽ chính loạt bài suy niệm hằng ngày này dựa trên bài đọc Thánh lễ cũng có thể giúp bạn có được một chương trình.  Bất kể làm gì, bạn cũng hãy chắc chắn là mình đang ngụp lặn trong Lời Chúa.  Hãy để cho Lời Chúa nắm lấy trái tim bạn giống như Chúa Giê-su đã nắm được tâm hồn của những kẻ nghe Người giảng trong Đền Thờ.  Rồi dần dần kẻ thù của bạn sẽ cao chạy xa bay!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con khâm phục sức mạnh lời Chúa!  Xin Chúa ban cho con biết khát khao Lời Chúa hơn nữa, để con được lớn lên trong sự khôn ngoan và tin tưởng”.