Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:11-28

 

Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.  (Lu-ca 19:11)

 

          Sự gây cấn tăng dần.  Chúa Giê-su đang trên đường hướng về Giê-ru-sa-lem, trung tâm chính trị và tôn giáo của Ít-ra-en.  Cũng như nhà quý tộc trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-su đang hành trình “để lãnh nhận vương quyền” (Lu-ca 19:12).  Và cũng như nhà quý tộc, Chúa Giê-su đã phải đối phó với sự chống đối mạnh mẽ từ những kẻ không muốn nhìn nhận vương quyền của Người (19:14).

          Tuy nhiên dụ ngôn này không nói về tình tiết chung quanh việc nhà quý tộc có thành công trong cuộc tiếp nhận vương quyền của ông hay không.  Nhưng dụ ngôn nói về những người đã trung thành với ông, là những người đầy tớ đã bảo trì cho gia sản của ông.  Vậy họ sẽ làm gì trong thời gian chờ đợi chủ của họ trở về?  Liệu họ có đầu tư vào vương quốc đang tới, tin tưởng vào yêu cầu của ông chủ và vào quyền bính làm vua của ông hay không?  Hay là họ lại thiển cận, không chắc chắn chủ mình có thắng lợi hay không?  Nói khác đi, họ có thực sự tin vào ông và họ có biểu hiện lòng tin ấy qua hành động hay không?

          Cũng như nhà quý tộc trong dụ ngôn, Chúa Giê-su vẫn đang chờ đợi được phong vương.  Người vẫn còn chờ đợi mọi người quỳ gối bái kính Người và chờ đợi mọi người đón nhận luật pháp và triều đại Người vào ngày tận thế (Phi-líp-phê 2:10).  Rồi cũng như các đầy tớ đợi chủ trở về, mỗi người chúng ta đối diện với cùng những câu hỏi:  “Tôi có đầu tư vào vương quốc đang ngự tới không?  Tôi có tin vào Chúa Giê-su không?  Đức tin của tôi có được biểu lộ qua hành động không?”

          Làm tăng gấp đôi những gì được trao cho họ, hai người đầy tớ đã đầu tư tất cả đời sống của họ cho Nước Trời.  Họ chọn sống như là vương quốc ấy đã hoàn toàn hiện diện rồi.  Họ chọn chấp nhận liều lĩnh, rồi khi làm như thế họ đã đem về những lợi tức lớn lao cho ông chủ.

          Đó chính là cách Chúa muốn chúng ta sống.  Chúng ta có thể làm tăng gấp đôi những gì Chúa đã ban cho chúng ta, bằng cách đối xử với mọi người theo lòng nhân hậu và quảng đại.  Thậm chí chúng ta còn có thể làm tăng gấp ba, khi chúng ta dấn thân để nói với anh chị em về Chúa Giê-su, hy vọng rằng họ cũng sẽ đón nhận Người làm Vua của họ.  Vậy chúng ta hãy chấp nhận liều lĩnh vì vương quốc của Chúa.  Chúa Giê-su hứa ban phần thưởng lớn lao cho tất cả những ai làm như vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa, với bất cứ giá nào.  Xin Chúa giúp con hôm nay sống như một công dân trong vương quốc đang tới của Chúa”.