Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người.  (Mát-thêu 25:31)

 

          Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng năm phụng vụ của Giáo Hội.  Vậy thật thích hợp để suy nghĩ về ngày tận thế, sự phán xét chung và sự sống đời đời.  Những đề tài này có thể đem lại cho chúng ta rất nhiều tư tưởng tích cực cũng như một số tư tưởng khiến người ta sợ hãi.  Trong những lúc lo lắng, chúng ta có thể băn khoăn không biết mình hoặc những người thân có được vào thiên đàng không.  Chúng ta có thể lo lắng về chính cái chết hoặc những gì chúng ta đang làm để được hạnh phúc trên trời.

          Trong những lúc tích cực hơn, chúng ta có lẽ đầy tràn hy vọng và mong đợi.  Chúng ta tin tưởng cuộc Tái Lâm của Chúa sẽ thực sự tốt đẹp.  Chúng ta không thể chờ đợi để được sống trong một nơi không còn chiến tranh, nghèo đói hay bệnh tật.  Chúng ta tin rằng thiên đàng là một nơi tốt hơn rất nhiều so với thế giới này, và chúng ta hết sức mong chờ một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

          Nghĩ về ngày Tái Lâm cũng có thể giúp nhắc nhở chúng ta về một chân lý căn bản thuộc đức tin:  Chúng ta không thể tự cứu độ mình.  Chỉ Chúa Giê-su mới làm được điều ấy, và Người đã thực hiện khi Người chết trên thập giá vì chúng ta.  Tuy nhiên chẳng nực cười hay sao, vì trong khi chúng ta không thể tự cứu độ mình, thì Chúa sẽ phán xét chúng ta dựa trên việc chúng ta có yêu thương nhau và chăm sóc cho những người nghèo khổ thiếu thốn chung quanh chúng ta không?  Làm sao điều ấy có thể xảy ra?

          Sự thật là những hành vi yêu thương và bác ái của chúng ta phải là một hiệu quả trực tiếp phát sinh từ việc chúng ta ý thức rằng Chúa Giê-su, Vua chúng ta, đã yêu thương chúng ta.  Cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giê-su phải khiến chúng ta quỳ gối thờ lạy Người và sai chúng ta đi vào thế giới, hăng say loan truyền tình yêu ấy cho mọi người chúng ta tiếp xúc, những người thân yêu, những người thiếu thốn và thậm chí cả những kẻ thù của chúng ta nữa.

          Vậy hôm nay khi chiêm ngưỡng Vua đáng mến, đầy lòng thương xót, chúng ta hãy xin Người giúp chúng ta hăng hái phục vụ vương quốc Người.  Rồi mỗi khi chúng ta thực hiện những hành vi bác ái, hãy coi chúng là cách thức để chúng ta có thể dâng tâm hồn lại cho Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình vì chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim quảng đại.  Xin dạy con biết mở lòng và bàn tay đối với mọi người chung quanh con”.