Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 2:31-45

 

Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt.  (Đa-ni-en 2:44)

 

          Những chương đầu sách ngôn sứ Đa-ni-en trình bày mấy câu chuyện về lòng dũng cảm và khôn ngoan của những người trung thành theo Chúa trong thời lưu đày Ba-by-lon.  Trong đoạn sách hôm nay, đức khôn ngoan Thiên Chúa ban cho Đa-ni-en được đề cao khi cậu giải nghĩa một giấc mơ bí nhiệm của vua Na-bu-cô-đô-no-so.  Đa-ni-en tiên báo rằng triều đại của nhà vua sẽ được kế tiếp do những vương quốc mỗi lúc một yếu kém hơn và cuối cùng đã bị lật đổ khi chính Thiên Chúa thiết lập vương quốc trường tồn của Người.

          Câu chuyện này đưa ra một điểm hết sức quan trọng:  Thiên Chúa là Chúa của lịch sử.  Người chủ trị, bất kể là chính quyền nào trên mặt đất này.  Sau hết, Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quốc riêng của Người, bất kể những chế độ cường mạnh nào.  Cuối cùng, đức công chính, sự thánh thiện và tình yêu của Người sẽ toàn thắng.

          Chân lý này phải đem lại cho chúng ta lòng tin tưởng khi nhìn vào mọi tình huống cuộc sống chúng ta cũng như khi suy xét những nhu cầu và những khủng hoảng của thế giới bên ngoài.  Dù cho hoàn cảnh khó khăn đến đâu, vương quốc của Chúa cũng sẽ khải hoàn.  Chắc chắn cuối cùng Chúa sẽ thắng!  Vì thế chúng ta có thể mạnh dạn cầu xin, tin rằng lời cầu của chúng ta sẽ tới thẳng Vua muôn vua.

          Nếu bạn thấy khó chấp nhận sự thật này, bạn có thể thấy tốt nhất hãy nhớ lại những lúc thắng vượt khó khăn trong quá khứ.  Người ta thường bảo “Ôn cố nhi tri tân”, ôn lại chuyện cũ để biết điều mới.  Bạn hãy nhìn lại cuộc sống bạn và suy nghĩ về những cách thức Chúa giúp bạn lèo lái những lúc sóng gió, ngay cả khi chiến thắng không tới ngay lập tức.  Bạn hãy để cho cảm nghiệm của bạn về “lịch sử thánh” chứng tỏ rằng Thiên Chúa cuối cùng sẽ thắng trong bất cứ thử thách nào bạn đang phải đối phó.  Đức khôn ngoan của Thiên Chúa cao vời vượt trên sự khôn ngoan của chúng ta.  Quyền năng Người mạnh mẽ hơn quyền lực của ma quỷ.  Ngay cả khi chúng ta không hiểu được đường lối của Người, chúng ta vẫn có thể tín thác nơi Người.

          Vậy bạn hãy kiên trì trong đức tin.  Chúa lịch sử đang ở với bạn.  Người sẽ hành động theo đức khôn ngoan khôn ví của Người.  Nắm vững lòng tin tưởng vào Chúa Ki-tô, bạn có thể dành được chiến thắng ngay trước nanh vuốt của thất bại!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa cai trị muôn loài!  Làm sao con có thể không tín thác Chúa, vì Chúa là Chúa tể muôn loài?  Lòng tin tưởng của con là vào một mình Chúa mà thôi.  Con biết Chúa thực hiện mọi sự theo đức khôn ngoan và lòng thương xót trong kế hoạch của Chúa!”