Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 7:15-27

 

Chúc tụng Chúa đi… Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.  (Đa-ni-en 3:83)

 

          Hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ.  Ngày mai chúng ta cử hành Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng.  Vậy khi nhìn lại năm qua và hướng về năm tới, chúng ta hãy suy nghĩ về một câu nói quen thuộc của triết gia George Santayana:  “Những ai không thể nhớ được quá khứ thì bị kết án phải lập lại quá khứ ấy”.

          Santayana giải thích việc chúng ta không chịu học hỏi từ những sai lầm quá khứ có thể dẫn đến sự chia rẽ hoặc tàn phá khốc hại hơn.  Nhưng Santayana lại có thể dễ dàng khẳng định nguyên lý này một cách tích cực:  “Những ai nhớ được những điều tốt trong quá khứ thì sẽ được củng cố để lập lại những điều tốt ấy”.  Nếu nhìn lại quá khứ theo góc cạnh này, chúng ta có thể thấy mọi hành vi nhân ái và quảng đại của chúng ta đều có thể xây dựng một đặc tính mang nét của Thiên Chúa nơi chúng ta.  Chúng có tiềm năng làm cho chúng ta trở thành những người nhân hậu và quảng đại, và điều này làm đẹp lòng Chúa Giê-su. 

          Vậy tại sao không sử dụng cách ấy để bạn kết thúc năm nay và mở ra một năm mới?  Bạn hãy bắt đầu bằng cách chia làm hai cột, một cột ghi lại mối tương quan với Chúa và cột kia ghi lại những tương quan chính của bạn với thế giới này.

          Trong cột thứ nhất, bạn hãy tự hỏi:  “Năm nay tôi đã gần gũi hơn với Chúa Giê-su như thế nào?  Tôi có thể làm gì để năm tới được gần Chúa hơn nữa?  Rồi trong cột thứ hai, bạn hãy tự hỏi:  “Đâu là hai hoặc ba điểm nhấn mạnh trong những tương quan của tôi với gia đình?  Tôi có thể làm gì để củng cố thêm những tương quan này trong năm tới?  Làm sao tôi có thể trở nên nhân hậu hơn, hoặc đầy lòng thương xót hơn, hay ít ích kỷ hơn trong năm tới?  Bạn hãy viết những câu trả lời trong nhật ký cầu nguyện của bạn và giữ nó bên cạnh bạn để bạn sẽ cần đến nó vào năm tới.

          Những khởi đầu mới luôn luôn mang lại cảm giác phấn khởi.  Dường như tất cả tấm bảng đã được xóa sạch và bạn có thể bắt đầu lại.  Thật phấn khởi biết bao khi nhận thấy nếu bạn nhớ lại những điều tốt lành Chúa đã làm cho bạn trong quá khứ, thì chắc chắn năm mới này sẽ tốt đẹp hơn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn dâng cho Chúa tâm hồn con nhiều hơn nữa trong mùa Vọng này.  Xin Chúa dạy con biết yêu mến Chúa và phục vụ gia đình con sâu xa hơn nữa”.