Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:1-4

 

Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.  (Lu-ca 31:3)

 

          Trời!  Một việc dâng cúng thật hào phóng và phong phú mà lại vỏn vẹn chỉ là hai đồng tiền kẽm!  Số tiền chẳng có gì nhiều, nhưng đó là tất cả những gì bà góa ấy có.  Vậy đương nhiên đó là một của lễ dâng quá rộng rãi.  Bà góa này đã làm cho mình tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc và quan phòng của Chúa dành cho đời sống của bà.  Việc bà dâng cúng có lẽ rất tầm thường đối với những người có mặt tại Đền Thờ hôm ấy.  Nhưng Chúa Giê-su đã nhận thấy việc đó và nó khiến cho Người vô cùng hài lòng.  Người thấy được hành vi này là việc tuyệt đối tốt bà có thể thực hiện và nó làm đẹp lòng Thiên Chúa.

          Vừa đây bạn đã dâng cho Chúa những gì?  Bạn đừng bận tâm nếu không có gì nhiều.  Bạn hãy nhớ:  Không ai trong chúng ta có thể trả nợ Chúa về hồng ân sự sống, ơn cứu độ và ơn Thánh Thần ngự trong chúng ta.  Nghĩa là không có gì ngoài tình yêu và lòng tôn thờ của chúng ta được dâng lên cho Chúa bằng mọi cách có thể.  Chúa không mong những khoảng thời giờ lớn lao chúng ta không có được.  Người cũng không ghi lại sổ sách những tiền bạc để xem chúng ta đã dâng cúng tất cả là bao nhiêu.  Điều Người thực sự muốn, đó là tâm hồn chúng ta.

          Vậy dù cho bạn không thể đi ra khỏi nhà hoặc bị giam trong nhà tù, dù cho bạn có bị điều động đi sang những căn cứ tại Trung Đông hoặc phải làm hai công việc mới có đủ lợi tức, thì bạn cũng đừng lo lắng!  Bạn hãy dâng cho Chúa những gì bạn có thể.  Nếu chỉ là dăm phút cầu nguyện mà không bị ngắt quãng, bạn cũng cứ dâng cho Người.  Nếu bạn chỉ có vài phút để đọc Kinh Thánh hoặc chỉ một ít tiền lặt vặt bỏ vào rổ quyên tiền, bạn cũng cứ dâng cho Người.  Nếu chỉ là nâng lòng trí lên với Người khi bạn trải qua một ngày đầy khó khăn, hãy làm điều ấy cho Người.

          Những việc ấy có thể giống như hai đồng tiền kẽm, nhưng Chúa vui vì tất cả những gì chúng ta dâng lên Người từ đáy lòng chúng ta.  Chúng ta được tạo dựng để yêu mến Chúa bằng tất cả những gì chúng ta có.  Tất cả những gì còn lại, những điều chúng ta làm và những gì chúng ta cho, đều phát sinh từ tình yêu ấy.  Đối với chúng ta, mỗi ngày mọi sự đều khác.  Chỉ một chút được hiến dâng với tình yêu cũng làm đẹp lòng Chúa và trước mắt Người còn tốt hơn là cho thật nhiều với chủ ý ganh đua.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu  mến Chúa.  Xin Chúa hãy nhận lấy tâm hồn con hôm nay, mặc cho tất cả những thiếu sót của nó.  Đó là điều tốt nhất con phải dâng lên Chúa”.