Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:20-28

 

Anh em sắp được cứu chuộc.  (Lu-ca 21:28)

 

          Một học sinh trẻ, thích tìm hiểu hỏi giáo sư dạy môn tôn giáo một câu hỏi khó.  Không thể trả lời thỏa đáng, vị giáo sư nói:  “Đó là một mầu nhiệm thuộc đức tin”.

          Vậy một mầu nhiệm là gì?  Mầu nhiệm không phải là một điều gì chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó, nhưng mầu nhiệm là điều chúng ta không thể biết hết mọi sự về nó.  Cuộc Tái Lâm của Chúa mà chúng ta đọc hôm nay là một trong những mầu nhiệm.  Chúng ta không biết được mọi sự về việc Chúa Giê-su trở lại, như ngày giờ, những biến cố xảy ra trước khi Người đến và cuộc phán xét chung sẽ xảy ra như thế nào.  Nhưng chúng ta có thể biết được một số điều và một trong những điều ấy có thể khiến người ta bất ổn một chút, đó là:  “Cuộc khải hoàn của vương quốc Chúa Ki-tô sẽ không đến trước khi xảy ra một cuộc tấn công sau cùng do quyền lực của ma quỷ” (Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo, 681).

          Kinh Thánh bảo chúng ta rằng trước khi Chúa Ki-tô trở lại sẽ có một thời khủng hoảng ghê gớm và xáo trộn, cả trên thế giới lẫn trong Giáo Hội.  Quốc gia này nổi lên chống lại quốc gia kia.  Nạn đói, thiên tai và bách hại sẽ nhiều hơn.  Cuối cùng người ta sẽ không còn gắn bó với chân lý, nhưng bắt đầu theo đuổi những chuyện hoang đường và giả dối với mức độ phải báo động.

          Nói như thế, Chúa Giê-su không muốn dọa chúng ta, nhưng Người muốn chuẩn bị cho chúng ta.  Người đã đến mang sứ điệp tình yêu và lòng thương xót, chứ không phải tàn phá và tối tăm.  Người đến giúp chúng ta sẵn sàng cho ngày tận thế.  Không khi nào Người nói điều ấy là dễ dàng.  Chúng ta sẽ không chỉ lách khỏi vương quốc này để qua một vương quốc khác.  Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị chu đáo để từng bước lớn lên trong tình yêu mến Chúa và yêu thương nhau, chúng ta mới có thể sẵn sàng chào đón một vĩnh cửu đầy tuyệt diệu và niềm vui!  Như Kinh Thánh đã bảo chúng ta:  “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1 Cô-rin-tô 2:9).

          Vậy bạn đừng chú trọng đến việc chuẩn bị đầy lo lắng cho cuộc tận thế.  Trái lại, bạn hãy  tin tưởng vào chiến thắng của Chúa Giê-su.  Bạn hãy chuẩn bị cho cuộc khởi đầu vinh hiển của sự sống đời đời.  Hãy bước đi trong đức tin, chứ không phải trong nghi nan.  Bạn hãy đầy hy vọng, chứ không phải lo âu.  Hãy tìm cách lớn lên trong tình yêu chứ không phải trong sợ hãi.  Chúa Giê-su đã thắng thế gian.  Người đã đánh bại tội lỗi và sự chết.  Giờ đây Người đang đợi đúng thời giờ sẽ trở lại và đem bạn về nhà!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống vĩnh cửu.  Con muốn được đời đời ở với Chúa và với gia đình Chúa đã quy tụ”.