Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 7:2-14

 

Tôi mải nhìn thì kìa:  có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.  (Đa-ni-en 7:13)

 

          Bạn nghĩ ai là người thánh thiện nhất?  Phan-xi-cô Át-xi-xi?  Đức Trinh Nữ Ma-ri-a?  Hay có lẽ một người nào đó tuy không được biết đến nhiều nhưng đã chiếu tỏa tình yêu Thiên Chúa một cách hết sức mạnh mẽ?  Hầu như gặp gỡ được người này hẳn là một cảm nghiệm bạn sẽ không bao giờ quên.  Nếu như bạn may mắn có dịp bắt tay người này, hoặc nghe họ nói, có lẽ bạn sẽ cảm thấy như Thánh Thần chạm tới bạn.  Trông thấy người này, bạn dường như là thấy chính Chúa vậy.

          Nhưng cái “dường như” ấy không thể so sánh với cái thực, có phải vậy không?  Trong tâm hồn mỗi người chúng ta, có một ước ao được trông thấy “Đấng Lão Thành” như ngôn sứ Đa-ni-en đã thấy trong thị kiến của ngài.  Cũng như Đa-vít, tất cả chúng ta đều kêu lên:  “Linh hồn tôi khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.  Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?” (Thánh Vịnh 42:3).  Bất kể bao nhiêu vĩ nhân chúng ta được gặp và bao nhiêu ơn lành cuộc sống này    đã mang lại cho chúng ta, chúng ta đều biết sâu xa rằng chỉ có một điều làm cho chúng ta được hoàn toàn mãn nguyện, đó là được biết Chúa mật thiết và thấy Người mặt đối mặt.

          Thiên Chúa chúng ta là một người Cha quảng đại và yêu thương.  Người sẽ chẳng ban cho chúng ta ước ao được thấy Người nếu Người không cho chúng ta một phương thức để đạt được ước ao ấy.  Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng mặc dù hiện giờ chúng ta thấy Chúa như trong tấm gương mờ, nhưng trên thiên đàng chúng ta sẽ thấy Người hoàn toàn (1 Cô-rin-tô 13:12).  Rồi thánh Gio-an cũng hứa rằng nếu chúng ta cứ ở trong tình yêu Thiên Chúa, chúng ta “sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Gio-an 3:2)!

          Trên thế gian này, có điều gì tuyệt diệu hơn là được nhìn thấy gương mặt của Chúa Giê-su, Ngôi Lời “lúc khởi đầu, vẫn hướng về Thiên Chúa” (Gio-an 1:2)?

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy dành ít phút chiêm ngưỡng niềm vui được ở trước sự hiện diện của Chúa và được thờ phượng Người muôn đời.  Bạn hãy nghĩ tới sự kiện tất cả mục đích cuộc đời mình chính là sự sống đời đời, được biết “Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô” (Gio-an 17:3).  Bạn hãy dẹp qua mọi sự chia trí để chỉ chúc tụng và tôn vinh Người vì Người là Cha của bạn, và vì Người đã sai Con Một đến để bạn có thể được hưởng hạnh phúc hoàn toàn với Người muôn đời!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã hứa ban sự sống đời đời.  Đây chính là ước mong đích thực của lòng con!”