Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:12-19    

 

Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em.  (Lu-ca 21:12)

 

          Bách hại.  Nguyên tiếng đó cũng gây nên một cảm giác ghê sợ trong tâm hồn chúng ta.  Khi Chúa Giê-su nói những lời trên, Người biết rằng chúng ta hết thảy sẽ đối phó với một hình thức bách hại nào đó đối với đức tin chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta quen thuộc với những câu chuyện kể về bách hại thời Giáo Hội sơ khai.  Nhưng ngày nay trong nhiều quốc gia, dân chúng bị chuyển chỗ ở, bắt bớ, hành hạ và thậm chí còn bị hành quyết vì lòng tin của họ vào Chúa Giê-su.

          Đối với nhiều người chúng ta, nhất là những người đang sống bên Tây phương “thoải mái”, thì việc bách hại là một thực tại xa vời.  Rất ít người chúng ta bị chối bỏ nhân quyền hoặc bị giam cầm vì đức tin.  Nhưng đó chỉ là một hình thức bách hại thôi.  Bất kể chúng ta là ai và sống tại đâu, chúng ta đều phải đối diện với cuộc bách hại nội tâm do cám dỗ.  Rất thường là những thứ bách hại nội tâm này, những đe dọa thiêng liêng, đều đến từ ma quỷ.

          Vậy chúng ta đối phó với những nỗ lực ấy của ma quỷ như thế nào?  Bằng cách tỉnh thức.  Xa-tan luôn rảo quanh rình mồi, nên chúng ta cần phải ý thức những tàng hình và chiến thuật của nó.  Ngày này qua ngày khác, ma quỷ hành động, rỉ rả vào tâm trí chúng ta những sứ điệp tiêu cực và lên án.  Nó luôn cố làm cho đức tin chúng ta yếu đi, chia rẽ chúng ta với bạn hữu, hoặc bảo chúng ta rằng cứ quên ngay Chúa đi là chúng ta sẽ khá hơn nhiều.  Do đó chúng ta cần phải cân nhắc tư tưởng kỹ lưỡng để nhận định xem tư tưởng ấy có từ ma quỷ đến hay không.

          Nhưng chỉ canh chừng thôi chưa đủ.  Cộng thêm vào tư thế phòng thủ này, chúng ta cần phải tấn công bằng cách giữ trong tâm trí sự thật này:  “Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Gio-an 4:4).  “Kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài” (Khải Huyền 12:10).  “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).  Chúng ta cứ giữ những câu Kinh Thánh này ngay trên trán chúng ta làm khí giới chống lại tấn công của ma quỷ.  Chúa Giê-su ở bên cạnh chúng ta!  Trong Người, chúng ta có thể vượt thắng mọi sự!

 

          “Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của con trong những lúc ngặt nghèo.  Xin Chúa ở với tất cả chúng con khi chúng con chiến đấu trong cuộc chiến đức tin.  Xin cánh tay hùng mạnh của Chúa đem lại cho chúng con giải thoát và bình an”.