Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  (Mát-thêu 5:12)

 

          Ở trên trời không có tiền bạc, cho nên người giàu không thể làm chủ người nghèo được.  Cũng chẳng có các thứ tiến sĩ trên trời, nên những kẻ có học vấn không thể làm chủ những người ít học.  Không có câu lạc bộ đánh gôn, đồng hồ Rolex hoặc xe li-mô-din trên trời.  Những chức tước và đồ vật đáng giá chỉ quan trọng trong thế gian này, chứ chẳng là gì cả ở trên kia.

          Kinh Thánh bảo chúng ta rằng ở trên trời, chúng ta sẽ giống như Chúa Giê-su, “vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Gio-an 3:2).  Chúng ta sẽ sống trong đô thành của Thiên Chúa, một nơi bình an, nghỉ ngơi và hoàn toàn vui vẻ.

          Vậy phần thưởng chúng ta ở trên trời sẽ như thế nào?  Đó là cuối cùng chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi cám dỗ và tội lỗi.  Sợ hãi, bệnh tật và đau yếu chỉ là kỷ niệm quá khứ.  Không cần bác sĩ, cảnh sát, quân đội, chánh án hay luật sư nữa, vì mọi người sẽ hoàn toàn hạnh phúc, bình an và khỏe mạnh.  Không còn đau đớn, sầu khổ hoặc nước mắt ở trên trời, không còn ly dị hay bất cứ thứ chia rẽ nào.  Chúng ta sẽ sống trong sự thông hiệp toàn vẹn với Chúa và với nhau cho đến đời đời.

          Ở trên trời, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su vinh hiển.  Chúng ta sẽ hiểu được tình yêu và thập giá của Người theo cách mới mẻ và thâm sâu.  Chúng ta sẽ cùng ở với hằng ngàn thiên thần, bạn bè thân quyến và toàn thể các thánh.  Ai mà chẳng muốn nói chuyện với Mẹ Tê-rê-xa, thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi hoặc thánh Phao-lô?  Bất ngờ nữa là chính các ngài cũng muốn nói với chúng ta, vì không còn việc mừng lễ các ngài ở trên trời.  Mọi người đều bình đẳng.  Mọi người đều được đánh giá trị thật sâu xa.

          Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta những gì Người đã từng nói với các môn đệ:  “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lu-ca 12:32).  Cha trên trời của chúng ta vui mừng về chúng ta, giống như bất cứ người cha trần gian nào vui mừng về con cái mình.  Chắc chắn Người muốn ban cho hết thảy chúng ta những điều tốt lành!  Vậy bạn hãy vui lên hôm nay nhé.  Bạn có một phần thưởng tuyệt vời đang đợi bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con lấy làm lạ lùng về ơn cứu độ của Chúa.  Xin Chúa hãy đến và cho con được đầy tràn niềm vui!”