Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Anh em hãy lánh riêng ra…mà nghỉ ngơi đôi chút.  (Mác-cô 6:31)

 

          Thật là một lời mời gọi dễ thương và ưu ái Chúa Giê-su đã nói với mười hai Tông Đồ!  Dường như mọi người đều muốn một điều gì đó từ nơi Chúa Giê-su:  được chữa lành, giải thoát, lời khuyên, ngay cả một cuộc tranh luận về giáo lý nữa.  Nhưng Chúa Giê-su đã chắc chắn là Người phải dành thì giờ ở với các Tông Đồ, dạy dỗ họ biết làm sao nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa.  Người muốn giúp họ tìm thấy quân bình giữa phục vụ Thiên Chúa và để Thiên Chúa phục vụ họ cũng như cung cấp cho các nhu cầu của họ.

          Quân bình.  Đó chẳng phải là một trong những thách đố lớn nhất hết thảy chúng ta phải đương đầu hay sao?  Trong một thế giới người ta chú trọng đến thành công và chu toàn, lời kêu gọi hãy nghỉ ngơi với Chúa và lãnh nhận phúc lành của Người xem ra hẹp hòi và nhân nhượng cho mình quá.  Nhưng sự thật là hết thảy chúng ta đều cần phải dành thời giờ một mình với Chúa Giê-su.  Hết thảy chúng ta cần phải đến với Người trong thinh lặng của tâm hồn và để Người phục vụ chúng ta.  Vì nếu không có thì giờ một mình với Chúa, chúng ta sẽ chẳng có gì để cho những người chúng ta đang phục vụ và chăm sóc.

          Khi viết về cầu nguyện, Hans Urs von Balthasar, một thần học gia dòng Tên, đã nói rằng:  “Bị cuộc đời vờn vật, kiệt sức, chúng ta tìm chung quanh xem có nơi nào yên tĩnh, thích hợp, một nơi thật thư giãn đổi mới.  Chúng ta mong mỏi phục hồi tinh thần trong Chúa, chỉ cần chìm đắm trong Người và múc lấy sức mạnh mới để tiếp tục sống… Nằm trong một cánh đồng yên tĩnh, nơi đó có một kho tàng dấu ẩn đang chờ đợi ta”.

          Bạn đừng bỏ cuộc tìm kiếm kho tàng này nhé!  Đừng để cho thế gian thuyết phục bạn là bạn đã có mọi kho tàng cần thiết để đối phó với những thử thách của cuộc đời!  Mỗi ngày Chúa Giê-su đều có những ân huệ đặc biệt dành cho bạn, đó là những kho tàng Người biết bạn cần đến để đối phó với những thăng trầm mỗi ngày sống.  Những kho tàng này có thể là một câu Kinh Thánh bạn chia sẻ với người thân, một ôm ấp trìu mến của Chúa Thánh Thần để nâng đỡ bạn trong tình huống khó khăn, hoặc một khích lệ can đảm để giúp bạn chống trả cơn cám dỗ.

          Vậy bạn hãy đem lời Chúa Giê-su vào trong tâm hồn hôm nay.  Hiện Người đang gọi bạn:  “Hãy cùng với Ta lánh riêng ra”.  Chúng ta hết thảy hãy dành ra thì giờ và một chỗ trong ngày hôm nay để có thể đi với Chúa mà nghỉ ngơi, mà học với Người và để Người yêu thương chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thật ngạc nhiên làm sao Chúa lại rất muốn ở với con.  Lạy Chúa, này con đây!”