Thứ Hai tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 11:32-40

 

Thế gian chẳng xứng với họ!  (Do-thái 11:38)

 

          Khi đọc về những vị anh hùng đầy lòng tin trong Cựu Ước, thực không dễ gì kinh ngạc trước khả năng kiên vững của họ trong những xác tín ngay cả khi phải đối diện với những hoàn cảnh đầy thử thách.  Vậy họ đã tìm đâu được sức mạnh để chịu đựng roi đòn và chối bỏ, cầm tù và cực hình?  Điều gì đã giúp họ vững tiến?  Chính là đức tin!

          Khi đọc những đoạn Kinh Thánh như bài đọc hôm nay, chúng ta có thể nghĩ:  “Tôi yêu mến Chúa, nhưng tôi không bao giờ có thể làm nổi những gì các vị ấy đã làm”.  Có lẽ thay vì nghĩ mình giống như những vị anh hùng kia, chúng ta lại cho mình là các môn đệ khi Chúa Giê-su bảo họ:  “Hỡi kẻ kém lòng tin!  Sao lại hoài nghi?” (Mát-thêu 14:31).

          Hầu hết chúng ta đều tin rằng Thiên Chúa là Cha toàn thiện, thông biết mọi sự và đầy yêu thương.  Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ lo lắng ngay cả về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong khi những điều ấy cứ để mặc cho thời gian từ từ giải quyết?  Tại sao đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy như mình hoàn toàn bị chi phối do những tình huống thay vì chúng ta phải làm chủ chúng nhờ lòng tin và tín thác?  Không những có câu trả lời cho những câu hỏi này, mà có lẽ chúng ta còn có thể nhìn vào đức tin của chúng ta để thấy được mình phải củng cố niềm tin ấy như thế nào.

          Chúa Giê-su đã hứa nếu đức tin chúng ta dù có nhỏ bằng hạt cải thôi thì vẫn có thể chuyển rời núi non (Mát-thêu 17:20).  Chúng ta chỉ cần chăm sóc hạt giống này rồi nhìn xem nó lớn lên và sinh hoa trái tuyệt vời.  Những vị anh hùng đức tin trong Cựu Ước không có phù phép gì cả.  Họ đã nuôi dưỡng đức tin của họ, sống đức tin ấy trong những sinh hoạt thường ngày của cuộc sống.

          Bạn có muốn đức tin của bạn nâng đỡ bạn trong những lúc khó khăn không?  Vậy thì bạn hãy nuôi dưỡng đức tin của bạn trong những lúc bình an.  Bạn hãy làm hết sức ở gần Chúa Giê-su trong mỗi ngày, thậm chí bạn không cảm thấy “cần phải” nhớ như vậy.  Mỗi ngày bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ Lời Người trong Kinh Thánh, để Lời đâm rễ sâu trong tâm hồn bạn và vươn lên trong những lúc khó khăn.  Bạn hãy đọc về các thánh trong Giáo Hội và học biết làm sao bắt chước sự trung thành của các ngài.  Cuối cùng, ngay bây giờ hãy bước ra khỏi mọi lãnh vực tiện nghi thoải mái để phục vụ “những anh chị em bé mọn nhất” của bạn.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta sống đức tin trong mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng ta, bất kể đức tin bé nhỏ đến đâu.  Làm như thế, chúng ta cũng sẽ trở thành những anh hùng giống như những người của Chúa được kể lại trong Kinh Thánh vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin.  Xin Chúa nâng đỡ tình trạng cứng lòng tin của con”.