Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 12:18-19.21-24

 

Anh em đã tới núi Xi-on.  (Do-thái 12:22)

 

          Ngọn lửa rực sáng.  Bóng tối bao trùm.  Tiếng kèn vang lên.  Một tiếng nói khiến cho người nghe phải nài xin hãy im đi.  Quả thực là một hình ảnh Thiên Chúa khiến cho người ta sửng sốt và hãi sợ nữa!  Tác giả thư Do-thái còn đi xa hơn khi ngài cảnh báo chúng ta:  “Thật là khủng khiếp khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống!” (Do-thái 10:31).  Đúng thế, đó là Thiên Chúa chúng ta.  Người đầy quyền năng.  Người là ngọn lửa thiêu hủy.  Người chẳng khi nào đổi thay.

          Tuy nhiên chưa từng có ai tóm tắt bản thể Thiên Chúa lại bằng một thuộc từ duy nhất hoặc mô tả Người bằng một mớ hình ảnh.  Ngọn lửa thiêu hủy ấy chính là Cha trên trời của chúng ta, Đấng đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta đến với Người (Lu-ca 15:20).  Đấng tạo dựng thế giới đầy quyền năng này cũng là gà mẹ giang cánh quy tụ chúng ta lại với nhau (Mát-thêu 23:37).  Rồi Đấng ban lề luật cũng là người yêu đang tìm kiếm người yêu dấu mọi nơi mọi lúc (Diễm ca 2:8-9).

          Bạn có tưởng tượng được đặc ân lớn lao chúng ta đang có không?  Nhờ Chúa Ki-tô, chúng ta được mời gọi bước vào mối tương quan cá nhân với Chúa muôn loài.  Chúng ta có thể làm bạn hữu, bạn đồng hành đích thực, thân thiết và riêng tư với Đấng cầm chìa khóa cửa trời và hỏa ngục.  Vì Máu Thánh Chúa Giê-su nói lời mạnh mẽ hơn máu A-ben, vì Máu Chúa nói lên lời xót thương chứ không phải trả thù, nên chúng ta mới được rửa sạch khỏi mọi bợn nhơ (Do-thái 12:24).

          Anh chị em, đây là tất cả những gì Chúa Cha muốn ban cho chúng ta:  một mối tương giao trong yêu mến phó thác và tin tưởng!  Người thật phấn khởi muốn chúng ta được đổi mới và để Người dẫn dắt.  Người muốn lau sạch nước mắt chúng ta.  Người muốn chỉ cho chúng ta nẻo đường sự sống, đường vâng lời, khiêm nhường và suy phục Người.

          Ngay hôm nay Chúa đang đứng trước ngưỡng cửa tâm hồn bạn, xin bạn hãy để cho Người vào (Khải Huyền 3:20).  Tiếng nói của Người đầy quyền năng và sức mạnh, sẽ không làm cho bạn phải sợ hãi.  Nó có thể kết tội bạn hoặc kêu gọi bạn hãy thánh thiện hơn, nhưng sẽ không khi nào lên án bạn hay nguyền rủa bạn.  Không, Người nhân từ và hay xót thương.  Người đã tạo dựng bạn để bạn nghe tiếng Người và biết Người đang tiếp cận với bạn.

          Vậy hôm nay bạn hãy tiếp đón Người.  Bạn hãy yên lặng ngồi với Người.  Bạn hãy đọc Kinh Thánh, hãy nói với Người và lắng nghe tiếng Người.  Phải, bạn đã tới núi Xi-on, nhưng bạn còn tới đó như một thượng khách của Vua muôn vua!

 

          “Lạy Cha, con muốn nghe tiếng Cha hôm nay!”