Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 13:1-8

 

Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ.  (Do-thái 13:1)

 

          Có khi nào điều này xảy ra cho bạn chưa?  Tiếng chuông cửa reo và khi bạn ra mở cửa thì lòng bạn bỗng chùng xuống vì bạn đã mở cửa cho một người mà bạn chẳng mấy ưa thích.  Không phải là bạn cực lực không ưa người này, mà thực ra vì tính khí hai người không hợp nhau và mối tương giao này bạn đã cố gắng thật nhiều nhưng không đạt.  Bản năng đầu tiên của bạn là làm như bạn quá bận rộn nên không thể nói chuyện, mặc dù thực ra bạn cũng chẳng bận đến thế.  Bạn biết mình cần phải quảng đại hơn, nhưng hình như bạn vẫn không sao thực hiện được điều ấy nơi bạn.

          Tác giả thư Do-thái nói về tình yêu thương nhau, cũng chính là điều Chúa Giê-su đã truyền dạy trong Bữa Tiệc Ly khi Người bảo các môn đệ:  “Như Thầy đã yêu mến anh em, anh em hãy yêu mến nhau” (Gio-an 13:34).  Vậy chúng ta thực hành điều ấy như thế nào, nhất là trong những hoàn cảnh như vừa nói ở trên?  Cố gắng vận dụng tất cả thiện chí cũng chỉ giải quyết được một thời gian thôi, rồi chúng ta sẽ chẳng còn nghị lực nữa.  Vả lại chúng ta cũng cảm thấy rằng hoàn toàn thẳng thắn và nói với người đáng lẽ là bạn của chúng ta hãy để cho chúng ta yên thân, cả hai điều này đều làm thương tổn và không nên.  Cuối cùng là chúng ta không biết phải làm sao để đem những lời của Chúa ra thực hành.

          Đó chính là điều Chúa muốn chúng ta phải biết!  Tình yêu mà Chúa Giê-su đã truyền dạy và thư Do-thái khuyến khích chúng ta là tình yêu chỉ đến với chúng ta từ Chúa Thánh Thần.  Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng yêu thương những người đối xử tốt với chúng ta thì dễ, ngay cả những người ngoại giáo cũng làm như thế (Mát-thêu 5:46-47).  Nhưng nếu không có sự can thiệp của Chúa thì chẳng thể nào có sức mạnh để yêu thương những người khác với chúng ta, những người đối xử không tốt với chúng ta, hoặc những người chuyên làm chúng ta bực bội khó chịu.  Duy có một Đấng yêu thương toàn hảo, một Đấng dành sẵn tâm hồn cho mọi người, đó là Chúa Giê-su.  Chính nhờ hoàn toàn phó thác nơi Người, chúng ta mới có thể đối xử mọi người với lòng kính trọng và yêu thương.

          Những lời này thách đố bạn chứ?  Tốt!  Hãy để cho thách đố ấy khiến bạn phải đi tìm Chúa hơn nữa.  Bạn hãy nói với Người rằng bạn cần đến tình yêu của Người.  Bạn hãy nói với Người rằng bạn muốn trở nên giống như Người.  Bạn hãy bỏ đi ngay cả những xét đoán và thành kiến nho nhỏ để bạn có thể nhìn mọi người y như nhau, đó là những người con yêu thương của Chúa, xứng đáng được tôn trọng và yêu mến.

 

          “Lạy Chúa Giêsu, xin đưa con về với hai tiếng yêu thương!”