Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:1-5

 

Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 2:5)

 

          Chúng ta hãy nói về phép lạ.  Phép lạ là một phần thuộc sứ vụ của Chúa Giê-su, thậm chí Người còn hứa rằng chúng ta sẽ làm được những phép lạ lớn lao hơn cả những phép lạ Người làm (Gio-an 14:12).  Vậy tại sao chúng ta không còn thấy phép lạ nữa trong Giáo Hội cũng như trong cuộc sống chúng ta?

          Bạn có nhớ khi Chúa Giê-su về thăm quê hương Na-da-rét, Người đã không thể làm nhiều phép lạ vì dân chúng không có lòng tin không (Mác-cô 6:1-6)?  Mặc dù lòng tin không phải là động lực duy nhất, nhưng chúng ta cũng nên xét lại đức tin của chúng ta để thấy mình tín thác vào quyền năng Chúa sâu xa như thế nào.

          Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô nói với tín hữu Cô-rin-tô rằng khi đến với họ, ngài không dựa vào tài ăn nói hay những lời có sức thuyết phục, nhưng vào quyền năng trên trời.  Đương nhiên thánh Phao-lô đã rao giảng và đã lý giải với họ.  Đương nhiên ngài đã cổ võ họ hãy đào sâu Kinh Thánh.  Nhưng đồng thời ngài cũng chắc chắn phải dành chỗ cho Chúa để Người thực hiện phép lạ trong cuộc đời họ.  Ngài muốn anh chị em Cô-rin-tô hãy cảm nghiệm Chúa, để đức tin của họ trở nên năng động, làm cho đời sống họ thay đổi và trọn vẹn.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy thử suy nghĩ xem.  Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Người muốn thực hiện những diệu kỳ trong chúng ta và chung quanh chúng ta.  Vậy chúng ta hãy bước ra trong đức tin. Chúng ta hãy lấy việc cầu nguyện xin phép lạ để làm một phần thường xuyên thuộc đức tin chúng ta.  Chúng ta có thể bắt đầu bằng những việc nho nhỏ thôi, thí dụ cầu xin có được chỗ đậu xe hoặc thời tiết tốt.  Chúng ta có thể cầu xin cho con cái làm bài tốt ở trường, hoặc cho một buổi họp ở sở làm diễn tiến tốt đẹp.  Khi lòng tin tưởng tiến triển hơn, chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp chúng ta hàn gắn một mối tương quan đã bị sứt mẻ hoặc xin cho một người bạn được chữa lành.  Nhưng trước hết chúng ta phải bắt đầu tín thác và cầu nguyện;  Cha chúng ta sẽ làm những gì còn lại.

          Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa.  Vậy chúng ta mỗi ngày hãy gõ cửa nhà Người.  Người muốn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nếu chúng ta thực sự xin và tin tưởng!

 

          “Lạy Chúa, con tin.  Xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con!”