Chúa Nhật tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:17-37

 

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.  (Mát-thêu 5:20)

 

          Thật là một gánh nặng!  Hoặc ít ra những lời nói trên của Chúa Giê-su trước hết có vẻ như vậy.  Dĩ nhiên chúng ta đều biết rằng các kinh sư và người Pha-ri-sêu nghiêm khắc như thế nào khi họ giữ Lề Luật Mô-sê.  Vậy chúng ta có phải tốt hơn họ thì mới được vào Nước Trời không? 

          Phải và không phải.  Một đàng, Chúa Giê-su thực sự mong muốn chúng ta phải như thế.  Người muốn chúng ta phải hoàn thiện như Người.  Nhưng đàng khác, Người đã giúp chúng ta có thể thực hiện được điều Người kêu gọi vượt quá khả năng chúng ta, đó là nhờ sự chết và sống lại của Người.  Người đã ban cho chúng ta Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh Thể.  Người đã ban cho chúng ta ân huệ hòa giải.  Và còn hơn thế nữa, Người đã ban chính Thánh Thần của Người cho chúng ta.

          Chính vì thế, Tin Mừng mới thực sự là tin vui.  Phải, những tiêu chuẩn tuy là quá cao, nhưng ân sủng cũng quá cao như vậy.  Quả thực sống cuộc sống công chính và yêu thương là điều có thể thực hiện.  Làm người hùng của Chúa Ki-tô trong thế giới này là điều nhất định làm được!

          Vậy bạn đừng hãi sợ phải đón nhận lời triệu gọi của Chúa nhé.  Thế giới đang chờ đợi những chứng từ chỉ mình bạn mới có thể cho họ.  Thế giới đang chờ đợi có những người dám và có thể thắng vượt mọi cám dỗ đang bao quanh chúng ta.  Thế giới đang chờ đợi những người biểu dương niềm vui, tin tưởng và tự do của con cái Chúa.  Không cần bạn phải là người hoàn thiện, nhưng chỉ cần bạn cố gắng hết mình cậy trông vào Thánh Thần.  Chúa Giê-su sẽ làm những gì còn lại.

          Chúa Giê-su cũng đang chờ đợi bạn đấy!  Người đang đợi ban cho bạn mọi ơn lành và ân sủng Người để trong kho tàng dành cho bạn.  Người mong muốn đổ Thánh Thần xuống trên bạn và chờ xem những hiệu quả bạn sẽ đem lại cho thế giới chung quanh bạn.  Bạn thực sự có thể thay đổi thế giới!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con phó thác đời con trong tay Chúa.  Xin Chúa hãy đến và ban cho con đầy tràn Thánh Thần.  Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, để con có thể sống lời triệu gọi cao cả và quý giá của Chúa”.