Thứ Ba tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:14-21

Anh em chưa hiểu chưa thấu sao?  Lòng anh em ngu muội thế?  (Mác-cô 8:17)

          Gom hai câu hỏi lại làm một thì thật là thú vị!  Chắc chắn Chúa Giê-su thấy liên hệ giữa hai điều:  khả năng của các môn đệ hiểu biết hành động của Chúa và tình trạng của tâm hồn họ.  Rõ ràng Chúa Giê-su muốn nói rằng một người có tâm hồn chai đá thì khó mà hiểu được điều Thiên Chúa làm, thậm chí việc ấy có xảy ra ngay trước mắt họ!

          Nhưng thế nào là có một tâm hồn “chai đá”?  Đôi khi nó có nghĩa là chúng ta vô cảm, không thể bị lay động do những điều lay động Thiên Chúa.  Nó cũng có nghĩa là chúng ta đóng tâm trí lại, nên chúng ta đánh mất những gì Chúa đang thực hiện bởi chúng không hợp với nguyện vọng của chúng ta.  Có lẽ chúng ta đang nuôi dưỡng cơn giận dữ hoặc lòng thù hận, cho nên chúng ta không hiểu được tại sao một mối tương quan đang được thiết lập.  Hoặc có thể chúng ta kiêu căng, đứng đó xét đoán người khác và không hiểu được những phấn đấu của họ.

          Vậy chúng ta phải làm sao để lòng chúng ta mềm lại mà thực sự hiểu đây?  Bằng cách để Chúa hoạt động trong chúng ta!  Mỗi ngày khi cầu nguyện, bạn hãy hỏi mình:  Hôm nay tình trạng tâm hồn tôi như thế nào?  Tôi có cảm thấy yêu thương và cảm thông với những người chung quanh không?  Tôi có để lòng giận dữ hay thù hận vì không tha thứ cho người khác không?  Tôi có mở đường cho Chúa hành động trong đời sống tôi, ngay cả khi Người sẽ hành động không theo như tôi nghĩ không?

          Nếu bạn cảm thấy dường như tâm hồn bạn đã trở nên chai đá, đừng mất thì giờ vô ích!  Bạn hãy đến với Chúa trong cầu nguyện và xin Người giúp bạn.  Hãy nói với Người là bạn muốn dâng cho Người mọi kiêu căng, lạnh lùng, giận dữ, thù hận hiện đang có.  Ai biết được?  Có khi bạn còn cần phải tha thứ cho chính Chúa nữa vì Người đã không thực hiện những gì bạn nghĩ Người nên làm trong một hoàn cảnh như vậy.  Bạn cứ tiến tới và nói với Chúa Giê-su tựa như bạn là người bạn thân muốn nói với Chúa mọi sự chất chứa trong lòng.  Bạn hãy xin Người cho bạn một trái tim mới và chờ đợi Người sẽ ban cho bạn. 

          Chúng ta được tự do đem đổi trái tim bằng đá để lấy trái tim bằng thịt mà!  Rồi chúng ta sẽ trở nên hữu hiệu biết bao khi xây dựng Nước Chúa trên mặt đất này!

          “Lạy Chúa, con muốn có một trái tim được tình yêu Chúa làm cho mềm lại.  Con dâng lên Chúa mọi sự làm cho trái tim con ra chai đá.  Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim đầy tình yêu của Chúa!”