Thứ Hai tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:11-13

Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?  (Mác-cô 8:12)

          Chúng ta dễ dàng hiểu được tại sao Chúa Giê-su lại từ chối lời yêu cầu của nhóm Pha-ri-sêu xin Người một dấu lạ.  Thánh Mác-cô cho chúng ta biết ngay đâu là lý do:  vì họ muốn thử thách Chúa Giê-su.  Hầu hết họ đã mang sẵn những thành kiến về Người.  Nếu như Chúa Giê-su thực hiện một phép lạ, họ sẽ tố cáo Người về tội phạm thượng.  Còn nếu không, họ sẽ bảo Người chỉ là một ngụy ngôn sứ.  Chúa Giê-su chẳng sợ những gì họ có thể làm cho Người, nhưng Người biết rằng cho dù phép lạ Người làm có lớn lao mấy thì cũng không thay đổi được quan điểm của họ.

          Hơn nữa, chúng ta có thể phê điểm nhóm Pha-ri-sêu một chút ở đây.  Họ thực sự đang đứng về phía chống đỡ.  Chính họ mới là những người đang bị thử thách chứ không phải Chúa Giê-su.  Nếu họ bắt buộc phải nhìn nhận những gì Chúa Giê-su nói về bản thân Người, họ sẽ bị mất ưu thế xã hội dành cho họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo.  Tệ hơn nữa, họ sẽ phải xét lại lối hiểu Lề Luật Mô-sê là tất cả những gì họ đã học hỏi suốt một đời.  Chúa Giê-su đang đòi những người Pha-ri-sêu phải làm một điều hết sức khó khăn, và đối với nhiều người trong họ, đó sẽ là quá liều lĩnh nữa.

          Còn chúng ta thì sao?  Mỗi người chúng ta đều bị Thiên Chúa thường xuyên thử thách, vì đấy chính là cách cần thiết giúp chúng ta lớn lên thành những môn đệ trưởng thành.  Chúng ta có thể coi việc thử thách này như một điều tốt, hoặc chúng ta có thể cưỡng lại:  “Chúa ơi, tại sao con lại phải đương đầu với con đường thử thách này?  Có chắc là Chúa muốn con làm điều này không?  Xin Chúa làm ơn làm phúc cho con thêm dấu chỉ giúp con hiểu đâu là thánh ý Chúa!”  Đối với chúng ta cũng như với người Pha-ri-sêu, vận động đức tin nhiều khi làm cho người ta phải nhức nhối!

          Có lẽ điều lớn lao nhất chúng ta có thể xin trong cuộc đồng hành với Chúa, đó là ơn biết phó thác.  Biết bao lần thật là khó khăn, nhưng đồng thời cũng thật an ủi khi chúng ta có thể nói:  “Xin cho ý Chúa được thể hiện”.  Nếu nhìn vào những người có đức tin như Áp-ra-ham, thánh Phê-rô, Mẹ Ma-ri-a và thánh Phao-lô, chúng ta thấy phần thưởng dành cho sự trung thành với thánh ý Chúa vượt xa trên cái giá phải trả.  Những hy sinh của chúng ta sẽ nhẹ nhàng nếu chúng ta biết dõi mắt nhìn vào mục tiêu, là “phần thưởng Thiên Chúa dành cho những kẻ được kêu gọi từ trời cao trong Đức Ki-tô Giê-su” (Phi-líp-phê 3:14).

          “Lạy Chúa, con không thể thấy được con đường trước mặt, nên xin Chúa giúp con biết tín thác Chúa đang khi con bước đi trong đức tin.  Con tin rằng bất cứ bước nào được bước đi trong đức tin thì đó là bước tiến tới!”