Thứ Năm tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:27-33

 

Con Người phải chịu đau khổ nhiều.  (Mác-cô 8:31)

 

          Bạn hãy vẽ ra hình ảnh một gia đình trẻ:  Một đứa trẻ chào đời và cha mẹ vui mừng, cho dù cuộc sống của họ sắp sửa phức tạp hơn.  Họ sẽ mất vài chục năm dốc tình yêu, thời giờ, tiền bạc và sinh lực cho đứa con của họ, bởi vì họ muốn cho nó những gì tốt nhất có thể.  Họ sẽ đi làm việc mỗi ngày, có khi nhiều công việc khác nữa để đạt được mục đích.  Họ sẽ dạy con họ biết điều hay lẽ phải.  Họ sẽ sống tùy thuộc vào một ngân sách.  Họ sẽ chăm sóc con họ khi nó bị nhức đầu, đau bụng, đau tim.  Rồi vì con họ còn quá nhỏ nên nó chẳng biết rằng cha mẹ nó đã hy sinh thật nhiều.

          Cũng thế, Chúa Giê-su dốc hết tình yêu thương chúng ta mọi ngày, chỉ vì chúng ta có phẩm giá trước mắt Người.  Đúng vậy, tất cả cuộc đời trần thế của Người là một dâng hiến tình yêu.  Chúng ta thì chẳng mất mát gì, nhưng Người thì mất tất cả.  Bạn hãy tưởng tượng xem Con Thiên Chúa đời đời nay đã từ bỏ ngai tòa thiên quốc để trở nên một hài nhi yếu ớt.  Người đã tự ý và sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách khi phải sống như một người phàm giữa thế giới đổ vỡ với đau khổ, đói khát và cám dỗ.  Người đã phải tập đi, tập nói.  Người đã phải ứng phó với đau đớn và buồn sầu về cái chết của thánh Giu-se.  Người đã phải làm việc như một người thợ mộc để chăm sóc cho mẹ Người và bản thân Người.  Rồi Người đã phải làm một quyết định khó khăn là để Mẹ Ma-ri-a lại một mình mà đi rao giảng và dạy dỗ người ta.

          Bạn cũng thử tưởng tượng xem thật khó biết bao khi Người phải chịu đựng những tố cáo và chối bỏ của dân riêng Người, những kẻ Người đã đến để phục vụ và cứu chuộc.  Rồi nhất là Người đã bị đóng đinh vào thập giá và chết với cái chết đau đớn, nhục nhã như một kẻ lộng ngôn và tội phạm.  Phải, Người đã chịu tất cả những điều ấy vì Người yêu thương bạn.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nhìn thật lâu vào cuộc đời hy sinh của Chúa Giê-su.  Cái giá của ơn cứu độ chúng ta rất cao, nhưng Chúa Giê-su đã vui lòng trả.  Vậy bạn hãy suy nghĩ về tình yêu ấy và để cho tình yêu ấy lay chuyển trái tim bạn.  Bạn hãy lắng nghe cho kỹ, rồi bạn sẽ nghe được Chúa Giê-su bảo bạn:  “Con xứng đáng với tình yêu ấy.  Cha yêu con”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con bỡ ngỡ về tình Chúa thương con!  Chúa đã nắm được trái tim con rồi, và con thờ lạy Chúa”.