Thứ Sáu tuần 6 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 11:1-9

 

Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời… để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.  (Sáng Thế 11:4)

 

          Tháp Ba-ben là một trong những câu truyện được biết đến nhiều nhất trong Cựu Ước.  Tất cả chúng ta đều nhớ những kẻ cố gắng xây một ngọn tháp chọc trời, rồi Chúa làm cho ngôn ngữ của họ xáo trộn và họ phải tản mát khắp mặt đất.  Nhưng có một chi tiết chúng ta thường bỏ quên trong câu truyện, đó là động lực thúc đẩy họ xây ngọn tháp ấy.  Chủ yếu là họ muốn làm cho mình trở nên vĩ đại, và tất cả họ muốn quy tụ lại với nhau.

          Như vậy chúng ta hiểu được đâu là nguyên nhân đầu tiên khiến Chúa nổi giận can thiệp.  Ngay từ khởi đầu, cám dỗ lớn nhất đã làm cho chúng ta trở thành thù nghịch với Thiên Chúa.  Nhưng tại sao Chúa lại chống đối ý định của họ muốn quy tụ lại với nhau?

          Để trả lời, chúng ta phải trở lại với câu truyện tạo dựng.  Lúc ấy Thiên Chúa dạy hai ông bà nguyên tổ hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và hãy chinh phục cùng làm chủ trái đất (Sáng Thế 1:28).  Người muốn dân Người làm những kẻ cộng tác tạo dựng với Người, lan tràn khắp mặt đất và làm chủ mặt đất.  Nhưng thay vì đi theo con đường phụng sự Thiên Chúa, những kẻ xây tháp trong câu truyện này lại nhất định hùa nhau thiết lập một cương thổ nhỏ hẹp và thoải mái cho mình.  Họ cũng tìm cách dựng một đài kỷ niệm tôn vinh cá nhân họ thay vì biểu dương vẻ đẹp và uy hùng của Thiên Chúa trong vũ trụ.  Cho nên Thiên Chúa đã hành động khiến cho họ tản mát.  Người đã làm xáo trộn ngôn ngữ của họ để chắc chắn họ không thể trở lại với nhau được nữa.

          Bài học câu truyện này vẫn còn áp dụng cho chúng ta hôm nay.  Chúa muốn chúng ta phải đem quyền năng tình yêu của Người và ân sủng Thánh Thần của Người đến khắp thế giới.  Người muốn chúng ta hãy vào đời và chia sẻ Tin Mừng của Người, hành động cho công lý và hòa bình trong các cộng đồng chúng ta và đến với những ai cô đơn và đau khổ.  Chúng ta bị cám dỗ hài lòng với những tiện nghi tại nhà và sinh hoạt của giáo xứ.  Nhưng mùa gặt đã sẵn sàng và Chúa dạy chúng ta hãy cùng với Người ra đồng.  Vậy bạn có thể làm việc ấy hôm nay như thế nào?

 

          “Lạy Cha, xin ban cho con một trái tim phục vụ.  Xin Cha giúp con thấy thế nào là phần thưởng làm môn đệ Chúa, phần thưởng còn lớn lao hơn cả việc con xây dựng một thế giới cho riêng mình”.