Thứ Tư tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:22-26

Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn.  (Mác-cô 8:25)

          Có khi nào bạn thắc mắc tại sao sau khi đặt tay trên người mù lần thứ nhất, Chúa Giê-su hỏi anh có thấy gì không?  Chúa Giê-su đã chẳng cầu nguyện cho anh hay sao?  Tại sao việc chữa lành của anh lại cần thêm một bước nữa?  Có gì trục trặc ở lần đặt tay thứ nhất không?

          Không đúng như vậy.  Câu truyện này cho chúng ta thấy rằng đôi khi những điều Chúa muốn làm sẽ xảy ra lập tức, đôi khi không.  Anh bạn mù này có lẽ không phải là người duy nhất cảm nghiệm được chữa lành và giải thoát theo từng giai đoạn.  Mà chỉ vì câu truyện được chữa lành của anh là câu truyện duy nhất được đem vào sách Tin Mừng mà thôi.

          Thật là an ủi khi biết rằng Chúa Giê-su đã không bỏ cuộc đối với người mù!  Người đã không từ chối anh vì anh thiếu lòng tin.  Và chắc chắn Người cũng không nghĩ những tội lỗi của anh gây trở ngại cho quyền năng chữa lành của Người.  Trái lại, Người kiên nhẫn, lấy đi dần dần những gì ngăn cản việc phục hồi hoàn toàn và trọn vẹn cho anh.

          Tất cả chúng ta đều có thể liên hệ với câu truyện này.  Tất cả chúng ta đều biết rằng có nhiều lần Chúa Giê-su cất đi gánh nặng của chúng ta trong nháy mắt, nhưng có nhiều lần việc chúng ta được chữa lành lại xảy ra chậm hơn, hoặc thậm chí còn chậm hơn là chúng ta tưởng.

          Chúng ta hãy lấy câu truyện này làm khuôn mẫu cho việc chữa lành thiêng liêng chúng ta lãnh nhận được nhờ bí tích Giải tội.  Có bao giờ bạn đến với bí tích này mà bạn cứ xưng đi xưng lại cùng những tội đó không?  Đừng để cho điều ấy làm bạn nản lòng nhé!  Trái lại bạn hãy biết rằng khi bạn tiếp tục lôi tội lỗi bạn ra ngoài ánh sáng là bạn đang xuất hiện mỗi lúc một rõ hơn để nhận lãnh ân sủng chữa lành của Chúa rồi.

          Lần tới khi bạn xét mình xưng tội, hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy những gốc rễ sâu xa hơn của tội lỗi bạn.  Rồi chắc chắn bạn hãy nói lên những cái nhìn mới này khi xưng tội.  Bạn hãy biết rằng cứ lập lại việc phơi bày con người bạn khi xưng tội sẽ giúp trái tim bạn mềm ra, để cho việc chữa lành sâu xa hơn sẽ được thực hiện.

          Chúa Giê-su không khi nào bỏ cuộc đối với bạn đâu, cho nên chính bạn đừng bỏ cuộc!  Người muốn thấy bạn được chữa lành.  Người luôn hành động để bóc đi hết lớp vỏ này đến lớp khác, chạm đến bạn mỗi lúc một sâu xa hơn!

          “Lạy Chúa, con vẫn còn bị mù lòa nhiều cách.  Xin Chúa giúp con đừng nản lòng, nhưng biết tin tưởng vào tình yêu kiên nhẫn của Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy đến và tiếp tục chữa lành con!”