Thứ Ba tuần 7 Thường

Suy niệm 1 Phê-rô 5:1-4

 

Lễ lập Tông Tòa thánh Phê-rô Tông Đồ

 

Tôi xin có mấy lời khuyên nhủ… vì tôi là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô.  (1 Phê-rô 5:1)

 

          Chúa Giê-su đã kêu gọi Phê-rô trong số các môn đệ Người để dẫn dắt Giáo Hội.  Ngay từ thời ban đầu, Giáo Hội đã mừng việc ngài được tuyển chọn trong lễ mừng Thiết lập Tông Tòa của thánh Phê-rô.  Tông Tòa của thánh Phê-rô ám chỉ chức vụ của ngài là Giám mục Rô-ma và vị lãnh đạo đầu tiên của Giáo Hội.  Ban đầu lễ được cử hành vào 18 tháng Giêng là ngày người ta cho rằng ngài bắt đầu phục vụ tín hữu tại Rô-ma. Sau đó, lễ được rời lại ngày 22 tháng Hai, ngày mà truyền thống coi như kỷ niệm việc thánh Phê-rô tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.

          Thánh Phê-rô đã tuyên xưng Chúa Giê-su:  “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mát-thêu 16:16).  Chúa Cha đã mặc khải cho ngài điều này, nên ngài không bị lung lay trong niềm tin ấy.  Do đó Chúa Giê-su đã nói:  “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá [từ Hy-lạp petros nghĩa là tảng đá]; trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (16:18).  Hai ngàn năm sau, chúng ta vui mừng vì Giáo Hội được xây dựng trên tảng đá ấy vẫn tồn tại hôm nay.  Từ ngai tòa “giám mục Rô-ma”, “tảng đá” ấy tiếp tục chăm sóc cho đoàn chiên nhân danh Đức Giáo hoàng.

          Chăm sóc cho các Tông Đồ khác và mọi thành phần trong Giáo Hội sơ khai, Phê-rô đã trở nên một gương mẫu sống động về sứ điệp ngài đã tuyên xưng (1 Phê-rô 5:3).  Ngài đã tự nguyện và hăng say thực hiện điều ấy, nói cho mọi người về những gì ngài đã chứng kiến từ ngày đầu Chúa kêu gọi ngài bên Biển Hồ Ga-li-lê.  Phê-rô đã tuyên xưng bằng cảm nghiệm trực tiếp của ngài, chứ không phải với những huyền thoại và khẩu truyền, bởi vì những điều ngài biết là thực bởi chính ngài đã sống.

          Chúa Giê-su đã kêu gọi Phê-rô hãy phục vụ những kẻ Chúa Cha ban cho ngài.  Chúng ta cũng có cùng một sứ vụ ấy, mỗi người theo cách riêng của mình:  khích lệ, dạy bảo và hướng dẫn những người chung quanh chúng ta.  Đặc biệt đây là bổn phận của các bậc cha mẹ trong “giáo hội nhỏ bé” tại gia.  Nhưng đó cũng là lời gọi chúng ta hãy xây dựng cho mọi người khi có thể, nhờ quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta.  Mỗi người chúng ta có thể đóng góp vào công cuộc chăm sóc đoàn chiên Chúa bằng cách lo lắng cho người khác, tìm kiếm những kẻ lạc đường và nuôi nấng những người đói khát!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn sống và bước đi trong đức tin như thánh Phê-rô đã làm.  Xin Chúa cho con hôm nay thấy được ai là người đói khát hoặc lang thang, cần được con chăm sóc và lưu tâm”.