Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 17:1-15

 

Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.  Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra.  (Huấn ca 1:8-10)

 

          Chẳng tuyệt vời hay sao khi Chúa để cho chúng ta được khám phá vũ trụ Người đã tạo dựng và những luật lệ chủ trì vũ trụ.  Có không biết bao nhiêu cây cỏ và loài vật người ta chưa từng để mắt tới, không kể những thứ đã được nghiên cứu và xếp loại.  Thậm chí có sử dụng thiên lý kính mạnh nhất, chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu khám phá những luật lệ chủ trì vũ trụ mà thôi.

          Còn quá nhiều điều để học hỏi.  Còn quá nhiều bí mật phải giải đáp.  Những lý thuyết mới lạ về vũ trụ được đề ra và trắc nghiệm mỗi năm.  Những khám phá mới đã đưa tới những bước tiến cứu mạng con người trong y học và những phát minh vô cùng kinh ngạc.

          Tuy nhiên, vẫn còn những giới hạn khiến chúng ta phải tiến xa hơn nữa trong công cuộc thí nghiệm và tìm tòi của chúng ta.  Đó chỉ vì chúng ta có thể làm được một điều gì thì luôn luôn không có nghĩa là chúng ta cần phải làm.  Vậy làm sao chúng ta nghĩ ra được đấy là những giới hạn nào?  Thưa bằng cách nhìn vào Kinh Thánh và những giáo huấn của Giáo Hội để được hướng dẫn.

          Nhưng trước hết tại sao chúng ta lại có những giới hạn?  Thưa là vì cách thức những khám phá khoa học có thể đưa chúng ta tới thái độ kiêu căng và sử dụng không đúng những tài năng Chúa ban cho chúng ta.  Thí dụ, bạn thử nghĩ về trường hợp những phi hành gia huênh hoang tuyên bố rằng họ đã lên “trời” mà chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả.

          Bạn hãy lấy những vấn đề về sự sống làm thí dụ khác.  Chúng ta biết rằng cho dù người ta có thể làm nên sự sống con người nhờ tiến trình lai tạo, thì điều này cũng không phải là một thứ quyền mà chúng ta là những thụ tạo giới hạn có được.  Cũng vậy, không có mục đích tốt hoặc mong muốn nào – thí dụ như để chữa trị những bệnh tật nguy hiểm – có thể biện minh cho một điều xấu như tiêu diệt một phôi thai đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

          Thiên Chúa không phải là kẻ thù chống lại tri thức và khám phá của con người.  Tác giả sách Huấn ca chỉ nhắc nhở chúng ta hãy quan sát những giới hạn Thiên Chúa đã đặt ra.  Ngài khuyên chúng ta hãy để Thiên Chúa tham dự vào những công trình của chúng ta chứ đừng ngăn chặn Người.  Rồi ngài kêu gọi chúng ta hãy tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa vì thế giới Người đã tạo dựng, kể cả trí khôn Người đã ban cho chúng ta được hiểu biết mỗi ngày một hơn.  Chúng ta là những người quản lý trái đất chứ không phải là chủ trái đất.

 

          “Lạy Cha, con ngưỡng mộ thế giới Cha đã dựng nên.  Xin Cha tha thứ cho thói kiêu căng của chúng con khi chúng con quên đi những giới hạn Cha đã đặt ra cho chúng con”.