Thứ Năm tuần 7 Thường niên

Suy niệm Huấn ca 5:1-8

 

Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi.  (Huấn ca 5:7)

 

          Bạn có khi nào nghe người ta ước nguyện “Có làm xong những điều này thì mới nhắm mắt xuôi tay được” không?  Đúng vậy, có một danh sách những điều ước nguyện như thế.  Tất cả chúng ta đều mong những giấc mơ trở thành sự thật trước khi chúng ta về với Chúa, có thể là một chuyến du lịch vòng quanh thế giới hoặc sự trở về của một người thân mất tích từ lâu.

          Nhưng bạn ơi, Thiên Chúa cũng có những giấc mơ.  Người có một kế hoạch dành cho cuộc đời chúng ta và muốn nhìn thấy chúng ta thực hiện được kế hoạch ấy, vì Người biết đấy chính là chìa khóa mở cửa hạnh phúc của chúng ta.  Thực ra kế hoạch của Người sẽ làm chúng ta hạnh phúc hơn bất cứ điều gì có thể đến với chúng ta. 

          Vì thế quan trọng là phải lắng nghe lời kêu gọi hãy trở về với Chúa qua đoạn sách Huấn ca hôm nay và hãy nhớ sự trở về không chỉ là cảm nghiệm một lần.  Kế hoạch của Chúa không phải là chúng ta chỉ cảm nghiệm lòng thương xót và tình yêu của Chúa một lần hoặc thỉnh thoảng.  Nhưng kế hoạch của Người là chúng ta được thay đổi mỗi ngày một hơn để nên giống như Người, nhờ đó chúng ta có thể cảm nhận tình yêu của Người trên bình diện sâu xa hơn, một tình yêu chữa lành mọi vết thương của chúng ta, thỏa đáng mọi hy vọng cùng ước mơ của chúng ta và làm dịu cơn khát của chúng ta.  Đó là tất cả những gì về một cuộc trở lại đang diễn tiến.

          Cuộc trở lại đang diễn tiến đòi hỏi chúng ta phải quay về với Chúa trong cầu nguyện mỗi ngày, để chúng ta có thể lớn lên trong mối tương quan với Người.  Chỉ nhờ đời sống liên lỉ cầu nguyện chúng ta mới có thể hiểu được không những tình Chúa yêu thương chúng ta, mà còn biết được Người ước mong gì cho cuộc đời chúng ta nữa.  Cầu nguyện dạy chúng ta rằng Chúa không chỉ muốn những điều tốt cho chúng ta mà thôi.  Nó còn huấn luyện chúng ta biết tín thác vào Người và kế hoạch hoàn hảo của Người.

          Anh chị em, Cha trên trời đã tạo dựng chúng ta.  Người biết chúng ta cần gì.  Người biết những gì làm cho chúng ta được hạnh phúc.  Mỗi ngày Người ban cho chúng ta cơ hội cảm nghiệm tình bạn hữu sâu đậm và bền vững với Người, tình bạn sẽ lâu dài cho tới muôn đời.  Những ước nguyện của chúng ta có nhiều thứ tuyệt vời, nhưng không gì có thể so sánh với “điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1 Cô-rin-tô 2:9)!

 

          “Lạy Cha, xin ban cho con ơn biết đến với Cha mà không cần do dự.  Con muốn biết Cha và con muốn biết Cha hy vọng và mơ ước điều gì nơi con”.