Thứ Sáu tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:1-12

 

Họ hỏi thế là để thử Người.  (Mác-cô 10:2)

 

        Thật là trái nghịch!  Trong khi người Pha-ri-sêu muốn biết những gì họ có thể tránh né mà vẫn tuân thủ Lề Luật Mô-sê, thì Chúa Giê-su lại chú trọng đến điều tốt nhất Thiên Chúa muốn dành cho dân Người.  Những câu hỏi của người Pha-ri-sêu và câu trả lời của Chúa Giê-su cho thấy khi chúng ta chỉ thiển cận nhắm vào những gì là được phép làm thôi, chúng ta sẽ đánh mất biết bao nhiêu ân sủng và ơn lành!

        Tính cách vị luật như thế có thể khiến chúng ta mù quáng không nhận ra được vẻ đẹp ý định của Thiên Chúa về hôn nhân.  Khi Chúa dựng nên chúng ta có nam có nữ và Người chúc phúc cho sự kết hợp hôn nhân thì đó không phải đơn thuần là thiết lập một lối sống theo văn hóa.  Nhưng đó là vì Chúa muốn con cái Người ý thức về sự thân mật yêu thương trong chính Ba Ngôi Thiên Chúa.  Người muốn họ biết được niềm vui nảy sinh từ tình yêu cho và nhận.

        Chúng ta hãy nói cho rõ:  Chúa Giê-su đang mô tả một lý tưởng.  Không phải mọi hôn nhân đều đạt được lý tưởng này, cũng chẳng có người chồng hay người vợ nào sống trọn vẹn lý tưởng này suốt đời họ.  Hết thảy chúng ta đều cho mình là trung tâm.  Hết thảy chúng ta có lúc nào đó đã không biết trân trọng người bạn đời.  Một số trong chúng ta còn phản bội nhau, làm thương tổn nặng nề người yêu thương chúng ta nhất đời.  Nhưng điều đó không phải là điều để chúng ta bỏ cuộc.  Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tiến thêm bước nào nữa tới sự kết hiệp trọn vẹn mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta.  Những trục trặc khi phải đối phó với bản chất yếu đuối con người chúng ta có thể khiến tình yêu chúng ta bị thử thách, nhưng không phải là không thể hiện được.

        Vậy chúng ta đừng nhắm vào những gì chúng ta có thể tránh né.  Nhưng hãy nhắm vào tất cả những gì Chúa muốn chúng ta thi hành.  Nếu bạn sống đời hôn nhân, hãy hành động mỗi ngày để sống trong sự kết hiệp Chúa muốn bạn và người bạn đời phải sống.  Hãy để cho ân sủng của bậc sống vợ chồng thắt chặt mối tương quan giữa các bạn và làm cho nó tiến tới mức độ mỗi ngày một sâu xa thêm.  Các bạn hãy vui mỗi khi nhìn vào sự kết hiệp đã được Chúa Giê-su mô tả!  Còn nếu hôn nhân của các bạn xem ra đang bị tổn thương hoặc đổ vỡ, các bạn đừng vội buông xuôi.  Chúa vẫn còn yêu thương các bạn nhiều lắm và Người vẫn muốn ban cho các bạn những điều tốt lành.  Không ai trong chúng ta hoàn hảo, ngoại trừ Chúa Giê-su và Người muốn đổ tràn đầy trên chúng ta tình yêu trọn lành của Người.

 

        “Lạy Chúa, con muốn cảm nghiệm ý định thẳm sâu của Chúa về cuộc đời con!  Xin Chúa giúp con đừng tránh né dâng hiến tất cả cho Chúa và nhận lãnh mọi sự Chúa dành cho con”.