Chúa Nhật tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:24-34

 

Đừng lo lắng cho mạng sống.  (Mát-thêu 6:5)

 

          Đã bao giờ bạn nhận thấy lo lắng có thể là một cái bẫy không? Đoán trước một nguy hiểm mơ hồ, chúng ta cảm thấy mình bị ám ảnh, căng thẳng và khó chịu.  Chúng ta có thể lo lắng về việc phạm tội, làm một điều gì sai quấy, hoặc ngay cả làm một điều gì không được hoàn hảo.  Mỗi khi chúng ta cảm thấy như vậy, Chúa Giê-su bảo chúng ta hai điều:  “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” và “Đừng lo lắng” (Mát-thêu 5:48; 6:25).

          Thực ra hai lệnh truyền này lien kết với nhau.  Vì chúng ta không thể trở nên hoàn thiện nên chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là phó thác nơi Chúa Giê-su và để Người giúp chúng ta nên hoàn thiện tùy theo sự khôn ngoan và thời giờ Người thực hiện.  Hành vi phó thác này sẽ giải thoát chúng ta khỏi lo lắng.  Chúa giữ chúng ta trong lòng bàn tay của Người, và Người sẽ làm mọi sự vì ích lợi cho chúng ta bao lâu chúng ta cố gắng hết sức để yêu mến và tôn kính Người (Rô-ma 8:28).  Điều chúng ta cần làm là hãy sống trong hiện tại, ráng ở gần Cha chúng ta.

          Nhiều người trong chúng ta cảm thấy là một gánh nặng khi phải chăm sóc những người thân yêu.  Chúng ta cứ ỷ y vào sự thật đáng buồn là mình không có điều kiện để làm công việc ấy.  Chúng ta không thể che chở họ khỏi phạm tội.  Chúng ta không thể ngăn ngừa mọi bệnh tật hay thương tích cho họ.  Và chắc chắn chúng ta không thể giữ họ khỏi chết.  Cho nên chúng ta bắt đầu lo lắng.

          Chúng ta thấy thoải mái biết bao khi biết rằng sự vui sống của người khác không chỉ tùy thuộc vào một mình chúng ta đâu!  Thật nhẹ nhõm khi biết rằng Chúa hoạt động trong cuộc sống của họ, thường thì không thể thấy được, để ban cho họ và bù đắp cho họ những gì chúng ta không thể làm được.  Đừng để cho sự lo lắng cắn rứt chúng ta, làm cạn khô niềm hy vọng và cướp đi niềm vui của chúng ta.  Hết thảy chúng ta đều là con cái của Chúa Cha, nên Người sẽ không để cho ai vuột khỏi bàn tay Người.

          Chúa Giê-su đã đối phó với nhiều thử thách, nhưng Người không khi nào để cho lo lắng trấn áp Người.  Người chỉ đặt mọi sự trong tay Chúa Cha.  Chúng ta cũng có thể làm như vậy.  Ngay bây giờ bạn hãy dành một phút để nhận định tình huống khiến cho bạn lo lắng bối rối nhất.  Rồi bạn hãy chuyển nó qua tay Đấng có thể xử lý nó một cách toàn hảo.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết dựa vào tình yêu của Chúa.  Xin cho mọi thử thách trở thành cơ hội để con thêm lòng tin cậy Chúa.  Xin tình yêu Chúa xua tan đi mọi hãi sợ và lo lắng của con!”