Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Chúa Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.  (Mác-cô 10:21)

 

          Bạn có nắm bắt được điểm ấy không?  Đọc vội vàng đoạn Tin Mừng trên có thể sẽ bỏ qua chi tiết này.  “Chúa Giê-su … đem lòng yêu mến anh ta”.  Chỉ là một vài lời thôi, nhưng chúng lại biến đổi tất cả câu chuyện.  Khi Chúa Giê-su bảo người thanh niên giàu có:  “Anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo… Rồi hãy đến theo tôi” (Mác-cô 10:21), Người không đòi hỏi nơi anh điều gì cả.  Người chỉ mời gọi anh hãy ở lại với Người.  Thậm chí khi Người cho thấy Tin Mừng có thể là một sứ điệp khó nghe theo, Người vẫn mời gọi người thanh niên ấy hãy đến với Người trong tình yêu.

          Sau đó, khi Chúa Giê-su nhìn các môn đệ chung quanh, cũng vẫn tình yêu ấy bừng cháy lên trong trái tim Người.  Người mong họ hiểu rằng ơn cứu độ là điều không thể nếu không có ơn sủng của Chúa.  Người còn đi xa hơn khi gọi họ là “các con” (Mác-cô 10:24).  Lại nữa, ngay khi cho các môn đệ biết rằng theo Người không phải là dễ, thì Người cũng nồng nhiệt khích lệ họ và nhắc nhở họ rằng “đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (10:27).  Thiên Chúa sẽ ở với họ!  Người có đầy tràn ơn sủng và sẵn sàng giúp đỡ, vì Người luôn luôn muốn khích lệ và củng cố chúng ta.

          Giống như người thanh niên giàu có đã quỳ xuống dưới chân Chúa, chúng ta cũng phải quỳ xuống khi cầu nguyện.  Tại sao?  Vì Chúa cũng đang nhìn chúng ta với cùng một trái tim yêu thương.  Người sẽ bảo chúng ta hãy thay đổi cuộc sống để chúng ta có thể theo Người sát cánh hơn, tuy nhiên tiếng Người không gắt gao và độc tài.  Nhưng tiếng ấy êm ái và trìu mến.  Người gọi chúng ta là con cái Người.  Người đầy tình yêu thương chúng ta và sung sướng khi chúng ta đáp lại lời Người gọi.  Chúa Giê-su biết lời gọi ấy nhiều khi thật khó khăn, nhưng Người hứa là Người sẽ không bao giờ bảo chúng ta phải đi đâu mà không có Người.

          Trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn hãy hình dung Chúa Giê-su đang nhìn bạn với tất cả lòng yêu mến.  Bạn hãy lắng nghe khi Người mời gọi bạn theo Người đi bất cứ nơi nào Người đi.  Có thể Người còn đặc biệt chỉ cho bạn thấy cách thực hiện điều ấy.  Nếu Người chỉ cho bạn, bạn đừng lùi bước!  Nhưng bạn hãy xin Người ơn biết vâng phục.  Hãy xin Người thêm gấp đôi cho bạn quyền năng của Người.  Bạn hãy nhớ:  Thiên Chúa ở ngay bên cạnh bạn, và mọi sự đều là có thể đối với Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Xin Chúa giúp con biết vâng lời khi Chúa gọi tên con hôm nay.  Con tin rằng không gì là không có thể đối với Chúa!”