Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:46-52

 

Anh muốn tôi làm gì cho anh?  (Mác-cô 10:51)

 

          Anh mù Bác-ti-mê chắc chắn phải ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-su hỏi một câu thẳng thắn và quảng đại như thế.  Nhưng anh không cần phải đợi lâu mới trả lời Người:  “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mác-cô 10:51).

          Bạn sẽ trả lời thế nào trước câu hỏi của Chúa?  Bạn có xin một triệu đô không?  Hay bạn sẽ nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm mình đâu có xứng đáng xin điều gì?  Hoặc bạn sẽ thưa với Người là bạn muốn trở nên giống như Người hơn nữa?

          Câu trả lời của bạn không cần phải là giả thiết!  Nó có vẻ kỳ cục, nhưng là thực:  Mỗi ngày Chúa Giê-su hỏi chúng ta câu hỏi ấy.  Người chẳng khi nào quá bận rộn đến nỗi không lắng nghe những thiếu thốn và thỉnh cầu của chúng ta.  Chẳng có lời xin nào là nhỏ bé cả.  Khi chúng ta ngần ngại không muốn xin Người, thì các thánh và các thiên thần họp nhau lại khích lệ chúng ta:  “Cứ yên tâm, đứng dậy!  Người gọi bạn đấy!” (Mác-cô 10:49).

          Qua những dòng này, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy đem những nhu cầu của mình đến với Chúa.  Chúa Giê-su đã đích thân ban cho chúng ta kinh “Lạy Cha”, bảo chúng ta hãy xin có bánh ăn hằng ngày.  Người cũng hứa rằng nếu chúng ta xin điều gì nhân danh Người, Người sẽ ban cho (Gio-an 14:13.14).  Người nhắc nhở chúng ta rằng nếu người cha biết phải cho con cái mình những thứ tốt lành, thì “phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người” (Mát-thêu 7:11).  Chúng ta thấy Chúa lập đi lập lại điều này:  Hãy xin nhân danh Chúa Giê-su.  Hãy xin với động lực chính đáng.  Hãy xin trong đức tin, Ta sẽ ban cho anh em, thậm chí cả những điều không thể.

          Khi bạn trung thành cầu xin Chúa và chờ Người nhậm lời, thì một điều khác xảy đến, là bạn đang đi vào mối tương giao sâu xa hơn với Chúa.  Bạn đang xây dựng niềm tin.  Bạn đang gần Chúa hơn vì bạn mở ra những nẻo đường hiệp thông với Người.  Bạn đang học tín thác và kiên trì, vì bạn có thể không thấy ngay được sự đáp lại lời bạn cầu xin.  Bạn cũng đang khám phá ra Chúa dấn thân cho bạn thật nhiều và Người mong muốn nắn đúc trái tim bạn giống với trái tim của Người biết bao.

          Vậy bạn hãy can đảm và đừng trì hoãn.  Chúa Giê-su đang đợi bạn trả lời.  Bạn hãy xin Người làm điều gì đó cho bạn hôm nay.  Tốt hơn nữa, bạn hãy cầu xin cho Nước Chúa thể hiện trọn vẹn hơn trong tâm hồn bạn và trong môi trường bạn sống.  Hãy để Người dạy bạn cầu nguyện như thế nào.  Hãy để Người cho bạn thấy Người đang nghe và nhậm mọi lời cầu xin.

 

          “Lạy Chúa, con chỉ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Chúa thôi!  Xin Chúa dạy con biết phải làm sao để cầu xin Chúa trong đức tin”.