Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:11-26

 

Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!  (Mác-cô 11:14)

 

          Chúa Giê-su đã thực hiện một quang cảnh thật ngoạn mục!  Trước hết Người chúc dữ cây vả và nó liền khô héo.  Rồi Người làm ngưng lại việc buôn bán bình thường trong Đền Thờ, lật đổ các bàn đổi tiền và thả những con chim câu về với hoang dã.  Một điều gì mới mẻ và mang tính cách quyết định đang xảy tới, rồi Chúa Giê-su đã hăng say thúc giục điều ấy.

          Những lời Chúa Giê-su nói với cây vả trước hết có vẻ kỳ lạ, nhất là khi thánh Mác-cô bảo chúng ta rằng “vì không phải là mùa vả” (Mác-cô 11:13).  Nhưng cũng thật ích lợi nếu chúng ta biết rằng trong thời Chúa Giê-su, cây vả là một hình ảnh biểu tượng cho dân Chúa, một dân tộc đã được lệnh phải sinh hoa trái của giao ước giữa họ với Thiên Chúa.  Chúng ta cũng có thể nghĩ tới dụ ngôn trong Lu-ca 13:6-9, nói về một người chủ vườn thất vọng về cây vả không sinh trái, nhưng người làm vườn đã thuyết phục ông hãy đợi cho nó thêm một thời gian nữa.  Vậy cây vả này có khi nào sinh trái không?

          Phải, đã tới thời Ít-ra-en bị xét xử vì không thi hành công lý, chia sẻ ơn cứu độ với thế giới và lắng nghe vị Sứ giả cuối cùng Thiên Chúa sai đến là chính Con Một Người.

          Khi thanh tẩy Đền Thờ, Chúa Giê-su đã cho thấy biểu tượng chính của nước Do-thái sắp sửa bị lật đổ.  “Những kẻ trộm cướp” hoặc những kẻ làm cách mạng nghĩ rằng bạo lực có thể đánh đuổi quân thù sẽ lại trở thành nạn nhân của chính bạo lực.  Trong khi đó Chúa Giê-su dứt khoát muốn đánh bại kẻ thù đích thực của Ít-ra-en và của toàn thể nhân loại, tức là tội lỗi và sự chết.

          Cũng đã đến lúc dành cho chúng ta rồi.  Mùa Chay sắp tới gần, mùa kêu gọi phải hành động dứt khoát.  Không còn đợi may rủi hoặc ngồi nấn ná nữa.  Chúng ta theo Chúa Giê-su hay chống lại Người?  Nếu có những tật xấu hoặc quyến luyến nào đi ngược lại tinh thần của Chúa trong cuộc sống chúng ta thì chúng cần phải héo tàn ngay.  Phải, ngay bây giờ.

          “Thật là khủng khiếp khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống!” (Do-thái 10:31).  Nhưng không cần phải hoảng sợ.  Bạn hãy nhớ mỗi khi Chúa kêu gọi bạn, Người cũng ban sức mạnh cho bạn.  Hành trình của Chúa Giê-su lên Đồi Can-vê có thể đơn độc, nhưng hành trình của chúng ta qua suốt mùa Chay thì không phải thế.  Chúa Ki-tô ở với chúng ta mọi bước đường.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tiêu diệt thù địch của con.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy được những đường lối Chúa muốn thanh tẩy con trong mùa Chay này.  Xin Chúa giúp con nắm chắc tình yêu của Chúa để tình yêu ấy biến đổi con”.