Thứ Tư tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:32-45

 

Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?  (Mác-cô 10:38)

 

          Tất cả chúng ta đã đọc câu truyện cổ tích về một người làm bánh hoặc một người tiều phu được ban cho ba điều ước và họ đã chẳng được toại nguyện điều nào cả.  Rồi hết thảy chúng ta đều nghĩ:  “Điều ước thứ nhất của tôi là sẽ có không biết bao nhiêu điều ước khác!”  Đó chính là não trạng tàng ẩn trong lời thỉnh cầu của ông Gia-cô-bê và Gio-an:  “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây” (Mác-cô 10:35).  Dường như họ muốn đối xử với Chúa Giê-su như là một cái máy để họ muốn gì được nấy.  Khi Chúa Giê-su thách thức họ, họ đã mau mắn đồng ý trả cái giá cho vinh dự họ xin Người.  Nhưng họ chẳng hiểu “uống chén Thầy sắp uống” nghĩa là gì.

          Thật dễ dàng chúng ta có thể đến với Chúa Giê-su trong Thánh Thể cùng một cách thức như vậy, nghĩa là với một danh sách các điều ước về tội lỗi chúng ta mong được tha thứ và những ân huệ chúng ta muốn được Chúa ban cho, nhưng chúng ta lại hờ hững không gắn bó với Người.  Đến với Chúa như vậy bề ngoài xem ra như là tôn kính Chúa, nhưng lại không phải thế.  Có lẽ tốt hơn nên hỏi:  Chúa Giê-su đến với tôi như thế nào trong Thánh lễ?

          “Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mác-cô 10:45).  Trong Thánh lễ, Chúa Giê-su là hy lễ mà Mình Thánh Người bị bẻ ra vì chúng ta.  Người là Tôi Tớ đã cúi xuống và rửa chân chúng ta.  Người là Người Yêu hằng chăm chú theo dõi những thiếu thốn sâu xa nhất của tâm hồn chúng ta và sẵn sàng thỏa đáng những thiếu thốn ấy.  Người là Mục Tử mời gọi chúng ta hãy vác thập giá mình và theo Người trên con đường tín thác và vâng phục.

          Vậy thay vì đến dự Thánh lễ với một danh sách các điều xin, bạn hãy đến theo cách sau đây.  Bạn hãy dâng cho Chúa Giê-su mọi sự bạn có:  công việc bạn làm tuần trước, tài năng của bạn, những thành công của bạn cùng với những thiếu thốn và thỉnh cầu của bạn.  Bạn hãy đến với Người theo cách Người đến với bạn, là như một người cho thay vì chỉ biết nhận.  Rồi bạn hãy ngồi thinh lặng sau Rước lễ, nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người.  Cũng như Chúa Giê-su, bạn sẽ được Chúa Cha đem lên trời cao.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết từ bỏ chính mình và nhận biết con cần đến tình yêu vô điều kiện của Chúa.  Ước ao lớn nhất của con là được làm người bạn phục vụ cùng với Chúa trong gia đình đức tin”.