Chúa Nhật tuần 9 Thường niên         

Suy niệm Mát-thêu 7:21-27

 

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.  (Mát-thêu 7:24)

 

        Lời nói tuyệt vời này từ miệng Chúa Giê-su còn hơn cả một kế hoạch bảo vệ.  Người không chỉ muốn che chở chúng ta trong những lúc khó khăn.  Người còn muốn chúc lành cho chúng ta mỗi ngày, và Người biết những ơn lành của Người sẽ tràn đầy khi chúng ta xây đời mình trên nền móng lời Chúa.

        Vậy đâu là những ơn lành chúng ta có thể mong đợi?  Ơn lành trước hết là nhận biết tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta.  Chúng ta là ai mà Chúa lại yêu thương như vậy?  Chúng ta phạm tội nghịch lại Người hoài hoài, nhưng Người không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Tình yêu của Người không bao giờ cạn khô khi chúng ta sa ngã phạm tội.  Thực ra tình yêu ấy lại bừng cháy sáng hơn khi Người nóng lòng chờ đợi chúng ta trở về với Người.

        Một ơn lành khác, đó là sự tha thứ.  Cũng như đông tây xa cách nhau, Chúa ném tội lỗi chúng ta đi thật xa (Thánh Vịnh 103:12).  Độ sâu xa của lòng tha thứ ấy rửa sạch lương tâm chúng ta hết tội nhơ và xấu hổ.  Lòng tha thứ ấy còn ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương người khác, ngay cả kẻ thù của chúng ta nữa, vì chúng ta biết Chúa đã yêu thương chúng ta đến thế nào.  Lòng tha thứ của Người làm cho chúng ta thành nguồn sức mạnh cho những ai đang thiếu thốn và thành dấu chỉ cho người khác biết đường quay về với Người.

        Thêm một ơn lành nữa là lòng thương xót của Thiên Chúa.  Còn sâu xa hơn cả lòng tha thứ những tội lỗi cá nhân chúng ta, lòng thương xót của Chúa biểu lộ sự cảm thông Người dành cho chúng ta, sự vững bền và trung thành của Người đối với chúng ta.  Đó là tất cả cung cách của Người mỗi khi Người nhìn chúng ta, luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta, luôn luôn muốn nâng chúng ta dậy và kéo chúng ta lại gần trái tim Người hơn.

        Đấy là một vài ơn lành chúng ta cảm nghiệm được khi xây ngôi nhà thiêng liêng của mình trên nền móng Ki-tô và lời Người.  Với bài đọc này, hôm nay là ngày rất tốt để bạn cảm tạ Chúa đã đặt nền móng chắc chắn như thế cho bạn, cũng là ngày để bạn nói với Chúa rằng bạn hết lòng muốn theo Người.  Vậy hôm nay bạn hãy dâng cho Người đời sống của bạn và hãy nhìn xem những ơn lành đổ tràn đầy trên bạn!

 

        “Vâng, lạy Chúa, con muốn lắng nghe Chúa và vâng lời Chúa.  Xin Chúa hãy đến và làm đá tảng cũng như nền móng cho con”.