Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:13-17

 

Của Xê-da, trả về Xê-da;  của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.  (Mác-cô 12:17)

 

          Một số đông những nhà lãnh đạo Do-thái vào lúc nào đó đã chống lại Chúa Giê-su.  Giờ đây Chúa Giê-su đang ở trong thành thánh để dự lễ Vượt qua nên âm mưu chống lại Người bùng lên như cơn sốt.  Nhóm Pha-ri-sêu là những người căm thù sự cai trị của Rô-ma và phe Hê-rô-đê là những người ủng hộ Rô-ma, cả hai đã hợp lại với nhau để gài bẫy Chúa.

          Trước hết họ nịnh bợ Chúa Giê-su để Người không đề phòng;  rồi họ giương bẫy:  “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?  Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” (Mác-cô 12:14).  Quả là một chiến thuật khéo léo:  Nếu Chúa Giê-su trả lời “phải nộp”, Người sẽ mất điểm với dân chúng vì họ chống lại việc Rô-ma đô hộ.  Nếu Chúa trả lời “không phải nộp”, Người sẽ gặp rắc rối với người Rô-ma.

          Nhưng Chúa Giê-su không mắc bẫy đâu.  Trái lại, Người đã chuyển cuộc đối chất ra khỏi lãnh vực chính trị và đi vào lãnh vực đức tin.  Người nhìn nhận quyền thu thuế của Xê-da.  Nhưng Người cũng xác định rõ ràng Người không phải là đấng Mê-si-a của chính trị, đến để thiết lập một vương quốc trần thế.

          Chúa Giê-su phân biệt sự tôn trọng dành cho Xê-da dưới hình thức thu thuế khác với sự tôn trọng dành cho Thiên Chúa dưới hình thức đạo đức, vâng phục và yêu mến.  Giống như đồng bạc mang hình ảnh Xê-da thế nào, chúng ta cũng mang hình ảnh Thiên Chúa như vậy.  Đây mới là hình ảnh Chúa Giê-su quan tâm trên hết mọi sự.  Người biết rằng nếu chúng ta cố gắng trở nên giống như Người, thì mọi sự sẽ đâu vào đó.

          Bạn đừng lầm lẫn nhé.  Tiền bạc cần thiết để chu cấp cho gia đình chúng ta và chăm sóc cho người khác.  Nhưng Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta đừng đồng hóa mình với những vấn đề tài chánh mà thôi.  Người muốn chúng ta hãy là những người quản lý có trách nhiệm, nhưng Người cũng muốn chúng ta dành hết tấm lòng cho Người, tức là tất cả con người chúng ta.  Người mời gọi chúng ta hãy nhìn bên trên những bận tâm của thế gian và hãy thêm lòng quảng đại đối với Chúa và những người túng thiếu.  Người hứa rằng khi chúng ta dốc tâm yêu mến và phục vụ Người thì bình an của Người sẽ làm tan đi mọi ưu phiền lo lắng.  Những khó khăn sẽ không còn đáng sợ nữa.  Chúng ta sẽ tìm được sinh lực và ước muốn làm đẹp lòng Chúa đến nỗi chúng ta không bao giờ nghĩ là mình lại có được như vậy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng Chúa cuộc đời con.  Xin Chúa giúp con biết tôn kính Chúa suốt đời.  Xin dạy con biết hiến thân phục vụ Nước Chúa”.

 

LƯU Ý:          Ngày mai, Thứ Tư, là bắt đầu Mùa Chay.  Xin xem phần “Năm phút Suy niệm mỗi ngày - Mùa Chay”.