Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-9

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ.  (Gio-an 20:1)

 

         Hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta cử hành sự kiện hơn hai ngàn năm trước đây, sự sống lại của Chúa Giê-su đã thay đổi mọi sự.  Tội lỗi đã bị chiến thắng.  Xa-tan đã thảm bại.  Sự sống đã tiêu diệt thần chết.  Nhưng Chúa Nhật Phục Sinh không phải chỉ là lịch sử.  Đó là một thực tại hiện thời vẫn còn tiếp tục làm thay đổi mọi sự!

         Hôm nay, thời đại ân sủng được công bố.  Từ trời cao, Chúa Giê-su chiến thắng ngự trị.  Người truyền cho chúng ta hãy lấy đời sống mình để kéo ân sủng từ thiên đàng xuống trần gian, xuống các gia đình, láng giềng, bạn hữu và ngay cả những người xa lạ cũng như kẻ thù.  Trong lệnh truyền này, Người không gọi bạn là tôi tớ, nhưng là bạn hữu.

         Hôm nay một dòng sông của sự sống tuôn chảy.  Chúa Giê-su đã trở nên thần khí         ban sự sống, đổ tràn đầy Thánh Thần trên toàn thế giới.  Từ dòng suối của quyền lực phục sinh này, một dòng sông mạnh mẽ đã chảy như thác.  Hằng triệu triệu cuộc đời đã cảm nghiệm được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc sám hối trở về.  Cuộc đời bạn cũng bị cuốn theo như vậy.

         Vậy làm sao chúng ta có thể bắt đầu tôn vinh Chúa vì những gì Người đã làm cho chúng ta hiện giờ?  Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách theo chân các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay.  Vậy cũng như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bạn hãy đi tìm sự hiện diện của Chúa như là việc trước hết phải làm. Rồi trong ngày bạn hãy tiếp tục chạy đến với Chúa qua việc cầu nguyện, tựa như hai ông Phê-rô và Gio-an đã vội vã đến mộ.  Bạn hãy đi.  Hãy nhìn vào trong ngôi mộ trống để thấy rằng Chúa Giê-su không chết.  Người đang sống!  Hãy đích thân nhận ra Người đã di chuyển đời bạn trong những năm qua, làm cho bạn trở thành một tạo vật mới.

         Bạn hãy tưởng tượng cuộc ăn mừng trên thiên đàng hôm nay.  Hãy nhìn Chúa Giê-su được tôn vương, chung quanh là các thiên thần và các thánh ca tụng.  Giờ đây bạn hãy nhìn Chúa được tôn vương trong tâm hồn bạn.  Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về Chúa Nhật Phục Sinh thực sự có ý nghĩa gì đối với bạn.

         Rồi bạn hãy tin.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đang sống!”