Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:13-21

 

Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.  (Công Vụ Tông Đồ 4:20)

 

         Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã muốn làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy tình yêu và thúc giục chúng ta hãy chia sẻ tình yêu đó với những người chung quanh.  Trong sách Dân Số, Chúa kêu gọi ông Mô-sê hãy tụ tập bảy mươi kỳ lão để Người có thể ban Thánh Thần xuống trên họ.  Có hai người là En-đát và Mê-đát không thể tới Lều hội ngộ được, nhưng Chúa vẫn ban Thần Khí xuống trên họ, ban cho họ cùng một hồng ân Người đã ban cho những kẻ khác (Dân Số 11:26-30).  Dường như Thiên Chúa không thể kiên nhẫn nổi!  Mọi sự chung quanh Người cứ tiếp tục tuôn tràn cho đến khi nào mọi kẻ Người đã tuyển chọn đều được dư đầy.

         Giờ đây sau bao thế kỷ, cũng có hai người khác là Phê-rô và Gio-an.  Các nhà lãnh đạo, kỳ lão và kinh sư đã “biết rõ” hai ông là “những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân” (Công Vụ Tông Đồ 4:13).  Hai người này còn chối bỏ      Chúa Giê-su và đã sống trong sợ hãi sau khi Người bị đóng đinh thập giá.  Nhưng đó là quá khứ rồi.  Giờ đây họ không thể thu mình lại nữa.  Nhất định họ phải nói, làm như không nói thì họ sẽ bị nổ tung.  Họ phải chia sẻ sứ điệp đã biến đổi cuộc sống họ.  Họ không chỉ cùng đi với Chúa Giê-su;  nhưng Chúa Thánh Thần đã đến sống trong tâm hồn họ.  Rồi họ biết như thế vẫn chưa đủ, ân huệ này họ còn phải chia sẻ cho mọi người.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su bảo các môn đệ:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mác-cô 16:15).  Bạn thử tưởng tượng xem Người phấn khởi biết chừng nào.  Cuối cùng, Tin Mừng đã tràn lan và hằng triệu người đã được đem về với Chúa!

         Anh chị em, Thiên Chúa sẵn sàng làm cho anh chị em được tràn đầy Thánh Thần và ban cho anh chị em lòng nhiệt thành để chia sẻ Tin Mừng.  Người muốn ban cho bạn sự mạnh dạn để nói cho người ta biết niềm hy vọng của bạn vào Chúa Giê-su.  Người muốn giúp bạn chia sẻ ơn cứu độ với gia đình bạn, những người cùng sở làm, hàng xóm láng giềng, và cả những người xa lạ nữa.  Bạn cứ nhớ rằng Chúa Giê-su đang sống trong tâm hồn bạn, Người đang đổ tràn tình yêu xuống trên những người bạn gặp gỡ.  Người đã hứa sẽ ở với bạn cho đến ngày tận thế, và Người luôn giữ lời hứa!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã phán dạy qua những người nói với con về Chúa.  Hôm nay, con mở lòng cho Chúa, để Chúa có thể nói qua con.  Lạy Chúa, xin Chúa làm cho con thành sứ giả của Chúa!”