Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Mát-thêu 28:8-15

 

Về báo cho anh em của Thầy.  (Mát-thêu 28:10)

 

         Cho dù các bạn có mừng lễ Phục Sinh tại một thánh đường thật đông người, thì đó cũng không giống như khởi đầu lễ Phục Sinh hai ngàn năm trước đây.  Lễ Phục Sinh thứ nhất ấy bắt đầu khi hai phụ nữ chạy từ ngôi mộ trống về nhà để nói với các bạn hữu rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết.  Nó bắt đầu với việc loan báo tin mừng trước hết cho Ma-ri-a Mác-đa-la và người bạn cùng đi, rồi cho mười một tông đồ.  Thực thế, những hướng dẫn của sứ thần bảo hãy chia sẻ tin vui là những lời rất quan trọng, đến nỗi chính Chúa Giê-su đã hiện ra và ban truyền cùng một mệnh lệnh:  “Hãy về báo cho anh em của Thầy” (Mát-thêu 28:10).

         Nếu như các phụ nữ ấy cứ khư khư giữ những tin tức kia thì sao?  Nếu như vì quá sợ hãi chính quyền, nên họ không còn đủ phấn khởi thì sao?  Rồi hôm nay có lẽ cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn đổi khác có phải không?

         Vậy bạn hãy nghĩ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giê-su.  Có người nào đó đã chẳng đóng một phần vai trò giới thiệu bạn với Người hay sao?  Đúng là người ấy đã theo lời dạy của sứ thần đấy!  Trong Tông huấn về Rao giảng Tin Mừng trong thế giới hiện đại, Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói lên cùng một quan điểm:  “Trên đường dài, có cách nào khác để loan truyền Tin Mừng ngoài cách chuyển đạt cho người khác chính kinh nghiệm đức tin của bản thân mình?” (số 46).  Mọi sự đều tùy thuộc việc rao giảng Tin Mừng!

         Dĩ nhiên chúng ta cần phải có kinh nghiệm bản thân trước khi có thể chuyển đạt cho người khác.  Chúng ta cần có khả năng biểu lộ một cuộc sống đầy tràn hy vọng và niềm vui Phục Sinh.  Chúng ta cần phải khác biệt đủ, để khiến cho người khác phải hỏi chúng ta:  “Tại sao các bạn được bình an như thế?  Đâu là bí quyết của các bạn?”  Khi ấy, cũng như thánh Phê-rô đã nói:  Chúng ta có thể “sẵn sàng” trả lời những câu hỏi này với lòng khiêm nhường và phấn khởi (1 Phê-rô 3:15).

         Vậy bạn đã gặp gỡ Chúa Phục Sinh chưa?  Bạn hãy “chạy đi”, giống như bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã chạy, để nói cho người ta biết về Chúa.  Sự kiện người ta vẫn còn chối bỏ sự Phục Sinh của Chúa giống như các thượng tế đã chối bỏ sẽ không làm cho bạn sợ hãi.  Trước khi truyền lệnh cho bà Ma-ri-a Mác-đa-la, Chúa Giê-su đã nói với bà:  “Đừng sợ” (Mát-thêu 28:10).  Vậy bạn hãy để cho tin vui của ngôi mộ trống làm cho bạn được mạnh mẽ.  Hãy để cho kinh nghiệm cá nhân về tình yêu của Chúa đem lại cho bạn tin tưởng.  Bạn đang có ánh sáng Tin Mừng ở trong bạn.  Nào bây giờ, bạn hãy ra đi!

 

         “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa đã chia sẻ với con tin vui vĩ đại nhất, đó là:  sứ điệp của sự sống mới hiện thời và sự sống đời đời với Chúa.  Xin Chúa ban cho con lòng can đảm và nhiệt thành để chia sẻ sứ điệp ấy với mọi người con gặp”.