Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:11-26

 

Anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước.  (Công Vụ Tông Đồ 3:25)

 

         Nhìn thấy một đám đông dân chúng tụ họp chung quanh một người vừa được mình chữa lành, thánh Phê-rô tận dụng sự hiếu kỳ của họ.  Ngài trình bày thành một bài diễn từ vừa giải thích những gì mới xảy ra, vừa mời gọi mọi người hãy chia sẻ ơn cứu độ mà phép lạ này đã biểu lộ.

         Mặc dù thánh Phê-rô loan báo rằng ơn cứu độ này đến qua việc thống hối, nhưng ngài không hề gọi người ta là những kẻ tội lỗi vì đã kết án tử hình cho Chúa Giê-su.  Trái lại, ngài nói lên những gì là tốt nhất theo bản chất và kinh nghiệm của họ.  Ngài mời gọi họ hãy liên kết chặt chẽ với ân sủng Thiên Chúa đã ban cho họ.  Ngài nhớ đến một Thiên Chúa họ đã luôn thờ phượng và nhắc nhở họ rằng nhờ Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a đã bị đóng đinh thập giá và sống lại, Thiên Chúa chữa lành người ta và ban cho họ sự sống mới.

         Một cách quảng đại, thánh Phê-rô bảo rằng trách nhiệm của họ đối với cái chết của Chúa Giê-su là vì không biết chứ không phải vì ác ý.  Rồi ngài tiếp tục cho thấy ân phúc đã được hứa ban giờ đây thuộc về họ.  Cho nên chẳng lạ gì có thật nhiều người đã tin!

         Quả là một gương mẫu cho chúng ta khi chúng ta đáp lời kêu gọi hãy chia sẻ Tin Mừng!  Chung quanh chúng ta có bao người đang cần một Đấng Cứu độ.  Chúng ta nhìn họ thế nào?  Chúng ta nói thế nào về họ?  Nói thế nào với họ?  Chúng ta có thể bị cám dỗ chú ý đến những thiếu sót và tội lỗi của họ, nhưng cách tiếp cận ấy có thể khiến chúng ta quay lưng lại với họ và không hy vọng gì nơi họ.  Điều ấy cũng làm cho họ giữ khoảng cách với chúng ta!  Đâu có ai thích bị lên án!

         Ngược lại, chúng ta có thể cố gắng khai triển một thái độ tích cực hơn.  Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm Chúa Giê-su nơi mỗi người chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra hình ảnh của Người ở nơi họ và nhận ra những cách họ biểu lộ lòng nhân lành của Người.  Chắc chắn bất cứ ước muốn làm điều phải, bất cứ động lực quảng đại hoặc ý thức công chính nào cũng có thể giúp chúng ta tìm thấy cách thức để nói với họ về Chúa.  Nếu chúng ta bắt đầu ở vị trí này, chúng ta sẽ thấy dễ dàng giúp đỡ họ tiến thêm một bước nữa đến với Chúa, Đấng đã hoạt động trong tâm hồn họ rồi.

         Tóm lại là cần có một tâm hồn cởi mở và biết tôn trọng.  Còn lại bao nhiêu là phần của Chúa.

 

         “Lạy Cha, Cha đã yêu thương con ngay cả trước khi con biết Cha.  Xin Cha mở mắt con, để con thấy Cha đang hoạt động trong mỗi tâm hồn con người như thế nào”.