Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:1-12

 

Nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô mà người này được lành mạnh.  (Công Vụ Tông Đồ 4:10)

 

         Bạn hãy dành ít phút cho việc ông Phê-rô và Gio-an bị bắt giam một đêm.  Bạn đừng quan tâm đến thái độ bất mãn của những nhà lãnh đạo và các kỳ lão, cũng như phản ứng  kinh ngạc và khâm phục của những kẻ bàng quan.  Trái lại bạn hãy xem người ăn mày được chữa lành.  Ai ai đều nhận ra người này cả.  Anh ta quen ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp bên ngoài Đền Thờ.  Cả đời, anh ta hoàn toàn lệ thuộc vào người khác để có thể đi qua đi lại, được cho ăn uống, có quần áo mặc, và được chăm sóc.  Tất cả hy vọng anh trông chờ nơi ông Phê-rô và Gio-an là được bố thí vài đồng xu, một chút thức ăn hoặc một tấm áo cũ.

         Nhưng những gì anh bạn ăn mày này đã nhận được không phải chỉ là sự chữa lành thể xác, mà là chữa lành tất cả cuộc đời.  Không còn bị ràng buộc do khuyết tật, nên anh có thể tự mình di chuyển.  Anh không còn yếu đuối hoặc không có sức mạnh, không còn bất lực để làm theo ý mình trong cuộc sống như trước đây.  Được giải thoát khỏi tuyệt vọng, anh có thể đứng lên bước ra khỏi nghèo khó.  Sự tự do, những chọn lựa, không còn lo lắng và đau đớn, anh đã nhận được nhiều hơn cả nhưng gì anh cầu xin, nói khác đi, nhiều hơn cả anh đã tưởng tượng.

         Điều ấy cũng đúng với bạn!  Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, một cuộc sống mới mở ra cho bạn.  Bạn có thể được giải thoát khỏi những khuyết tật của cay đắng và thù hận.  Những hãi sợ lo âu và những đa nghi đã ám ảnh bạn nay không còn ràng buộc hoặc làm cho bạn tê liệt nữa.  Bạn không còn cảm thấy mình bất lực trước sự giận dữ, nghiện ngập hoặc dâm ô.  Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chịu đóng đinh thập giá và được Thiên Chúa cho trỗi dậy từ kẻ chết, bạn có thể được chữa lành!

         Chúa Ki-tô đang sống trong bạn.  Ân sủng của Người làm cho bạn được mạnh mẽ để chống lại cám dỗ và có thể giải thoát bạn khỏi bất cứ điều gì khiến bạn không cảm nghiệm được Thần Khí của Người.  Vậy bạn hãy kêu xin Người, giống như người ăn mày đã kêu xin ông Phê-rô và Gio-an bố thí cho mình.  Bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su đang đứng ngay trước mặt bạn, ban cho bạn không phải là vàng bạc, nhưng là thật nhiều tình yêu và niềm vui, kiên nhẫn và tự chủ.  Bạn hãy tự nhủ rằng bạn đang thuộc về Chúa Ki-tô và Người muốn giải thoát bạn.  Bạn hãy thú nhận với Người về sự thiếu thốn của bạn và hãy xem Người sẽ đáp lời bạn như thế nào.  Rồi cũng như người ăn mày đã làm, bạn hãy chúc tụng Người vì Người đã tỏ lòng nhân lành với bạn!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, chỉ trong Chúa con mới được cứu độ.  Xin Chúa giúp con sống sự sống mới, không còn bị trói buộc do tội lỗi và những yếu đuối của con nữa”.