Chúa Nhật tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 4:1-11

 

Nếu ông là Con Thiên Chúa…  (Mát-thêu 4:3)

 

         Bạn hãy tưởng tượng như hôm nay Chúa Giê-su đến với bạn, ôm lấy bạn và nói:  “Con là kho tàng vĩ đại của Ta!”  Bạn chẳng bỡ ngỡ nói không nên lời hay sao?  Phải, trong mùa Chay này, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội thấy điều này xảy ra.  Ngày qua ngày, khi cầu nguyện cũng như lúc suy niệm Kinh Thánh, bạn sẽ có cơ hội để Chúa Giê-su chỉ cho bạn thấy phẩm giá và căn tính đích thực của bạn là người anh chị em của Người.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy Xa-tan cố gắng chất vấn Chúa Giê-su về chân tính của Người.  Nó bắt đầu các cơn cám dỗ bằng câu nói:  “Nếu ông là Con Thiên Chúa…”  Nó biết là nếu Chúa Giê-su không xác tín về tình yêu và đức khôn ngoan của Thiên Chúa Cha, thì Người sẽ dễ dàng không bước theo kế hoạch Chúa Cha đã sắp đặt cho Người.  Nhưng mưu mô của Xa-tan không thành công.  Chúa Giê-su biết mình là ai và Người bám chặt lấy lời Chúa để có thể chú tâm vào Cha của Người.

         Thiên Chúa muốn bạn hãy đứng vững trong chân lý giống như Chúa Giê-su đã đứng vững.  Người muốn thuyết phục bạn rằng bạn thuộc về Người.  Người muốn làm sáng tỏ là Người hoàn toàn dấn thân cho bạn.  Điều ấy có vẻ dễ hiểu phải không?  Nhưng tất cả chúng ta đều có thể nhận ra những cách ma quỷ cố gắng đánh bật chúng ta ra khỏi nền móng trong Chúa Ki-tô.  Dường như không khi nào chấm dứt những nỗ lực của ma quỷ muốn làm cho chúng ta nản lòng và giương cạm bẫy đánh lừa chúng ta lúc sợ hãi và yếu đuối, để chúng ta không còn thiết tha cầu nguyện nữa.

         Khi những cám dỗ này tới, bạn hãy theo gương Chúa Giê-su và nắm chặt lấy Kinh Thánh.  Bạn là con cái Thiên Chúa, sinh ra từ hạt giống bất hoại của lời Người (1 Phê-rô 1:23).  Bạn là thành phần thuộc thế hệ được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả và dân tộc thánh thiện (2:9).  Bạn đã được sống động với Chúa Giê-su (Ê-phê-xô 2:5), được giải phóng khỏi luật của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8:2).  Cha trên trời của bạn sẽ ban cho bạn mọi sự cần thiết do sự phong phú của vinh quang Người (Phi-líp-phê 4:19).

         Có rất nhiều điều hứa.  Bạn hãy nắm vững những lời hứa ấy!  Hãy tin vào những lời hứa ấy, rồi bạn sẽ thấy ma quỷ chạy trốn thật lẹ!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được làm con riêng của Chúa!”