Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này.  (Mátthêu 6:9)

 

         Trích dẫn những suy niệm của thánh Phanxicô Át-xi-xi về kinh Lạy Cha:

         “Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa, ở giữa các thiên thần và các thánh, Chúa ban cho họ ánh sáng để nhận biết Chúa, vì Chúa là ánh sáng;  lạy Chúa, Chúa cho họ được cháy lửa yêu mến Chúa, vì Chúa là tình yêu;  Chúa ngự trong họ và ban cho họ đầy tràn niềm vui;  lạy Chúa, vì Chúa là Đấng tối cao, muôn đời tốt lành, nên mọi sự tốt lành đều từ Chúa mà đến.

         “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.  Ước gì chúng con được biết Cha mỗi ngày một hơn, và như thế chúng con sẽ quý trọng ân sủng dồi dào của Cha, viễn tượng của những điều Cha hứa, sự cao cả của uy linh Cha và sự sâu thẳm trong những xét đoán của Cha.

         “Nước Cha trị đến, để Cha ngự trị trong chúng con nhờ ân sủng của Cha, và đem chúng con về trong Vương quốc Cha, ở đó chúng con sẽ thấy Cha rõ ràng, yêu mến Cha trọn vẹn và được hạnh phúc trong cộng đoàn của Cha, hưởng nhan Cha muôn đời.

         “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, để chúng con có thể hết lòng yêu mến Cha, bằng cách luôn nghĩ đến Cha;  hết linh hồn khi luôn mong đợi Cha;  hết trí khôn khi quyết tâm tìm kiếm vinh hiển Cha trong mọi sự;  và hết sức lực hồn xác khi chỉ yêu thương phục vụ Cha mà thôi.  Xin cho chúng con biết yêu thương tha nhân như chính mình và khích lệ họ yêu mến Cha, bằng cách chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của người khác mà không làm cho ai bị xúc phạm.

         “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày là Con yêu dấu của Cha, Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng con ghi nhớ và nhận biết Người đã yêu thương chúng con như thế nào, cũng như mọi điều Người đã nói, đã làm và đã chịu đau khổ vì chúng con.

         “Và tha nợ chúng con, trong đức từ bi không thể đo lường của Cha, nhờ cuộc Thương Khó của Con Cha và nhờ lời bầu cử của Mẹ Ma-ri-a và các thánh.

         “Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, và lạy Chúa, nếu chúng con chưa hoàn toàn tha thứ, thì xin Chúa làm cho chúng con biết tha thứ trọn vẹn, để vì lòng mến Chúa, chúng con thực sự tha thứ cho kẻ thù chúng con và sốt sắng cầu xin Chúa cho họ, để chúng con không lấy ác báo ác, nhưng cố gắng phục vụ Chúa trong mọi người.

          “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, dù là cám dỗ giấu ẩn hay hiển hiện, thoạt đến hay vẫn tồn tại.

         “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, sự dữ trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.  A-men”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã dạy con cầu nguyện!”