Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 18:21-28

 

Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó đã cứu được mạng sống mình.  (Ê-dê-ki-en 8:27)

 

         Năm 1976, hai anh em Daniel và Ozzie Silna, đã ký một trong những hợp đồng mang lợi tức lớn nhất trong lịch sử thể thao, mặc dù lúc ấy họ không biết.  Anh em nhà Silna đã làm chủ đội banh Spirits of St. Louis, một đội banh thuộc Tổng hội Bóng rổ Hoa-kỳ.  Khi các người điều hành của hai hiệp hội bóng rổ Quốc gia và Hoa-kỳ gặp nhau để đi tới việc sát nhập thành Tổng hội, họ đã đề nghị trả cho hai anh em 3 triệu 3 mỹ kim để giải tán đội banh của họ.  Nhưng anh em Silna đã không cho như thế là đủ.  Họ không nhận hợp đồng để được chia phần tất cả lợi nhuận mà chương trình truyền hình của Tổng hội Bóng rổ Hoa-kỳ trong tương lai sẽ đem lại.  Kể từ những ngày đầu ấy, lợi nhuận do chương trình truyền hình của Tổng hội đã phát đạt và anh em Silna vẫn tiếp tục thâu hoạch, cho đến nay là hơn 250 triệu mỹ kim!

         Quả thực là một việc làm ăn tốt!  Nhưng nhìn vào bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta một hợp đồng còn choáng váng hơn thế nữa.  Người hứa là “nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó đã cứu được mạng sống mình.  Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến” (Ê-dê-ki-en 18:21-22).

         Quả thực tội lỗi làm ta thỏa lòng, nhưng chỉ một phút ngắn ngủi thôi.  Thế rồi hậu quả kế tiếp là trống trải, cảm thấy xa lạ đối với Chúa.  Đôi khi nhận thấy một tình trạng đổ vỡ xuyên suốt mối tương quan.  Cuối cùng, tội lỗi vẫn là một điều kinh khủng.

         Nhưng đường lối của Chúa lại khác.  Khi chúng ta bỏ đàng tội lỗi mà quay về, làm một cuộc chuyển hướng, thì Chúa tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta.  Và bởi điều ấy vẫn chưa đủ đối với Chúa, nên Người còn xóa sạch mọi án phạt dành cho chúng ta nữa (Rô-ma 8:1).  Rồi Người tiếp tục làm tắt đi tiếng nói của ma quỷ tố cáo trong lương tâm chúng ta (Da-ca-ri-a 3:2).  Tiếp đến Người đổ tràn tình yêu và ân sủng của Người xuống tâm hồn chúng ta, để chúng ta không những được nhẹ nhàng lương tâm mà còn có thể tiến bước trong cuộc sống nữa (Rô-ma 5:5).  Qua suốt một đời tiếp tục chuyển hướng từ rũ bỏ tội lỗi để trở về với Chúa, chúng ta thấy mình được biến đổi trở nên giống hình ảnh Chúa Giê-su mỗi ngày một hơn.

         Hôm nay hợp đồng Chúa dành cho bạn vẫn còn đó.  Có những cách sống nào của bạn không hợp với hợp đồng ấy?  Bạn có thể chạy đến với Chúa, tin rằng thay vì bị trừng phạt và lên án, bạn sẽ nhận được lòng thương xót, tha thứ, ân sủng và sự sống.

         Như thế, hợp đồng ấy quả là tuyệt vời!

 

         “Lạy Chúa, xin dâng Chúa mọi chúc tụng và vinh quang, vì Chúa hứa ban lòng từ bi!  Con cảm tạ Chúa đã cứu con khỏi tội lỗi!”