Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Giô-na 3:1-10

 

Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê.  (Giô-na 3:3)

 

         Thật là một vị ngôn sứ vĩ đại!  Này ngài đang tiến vào trung tâm tối tăm của một vương quốc cuồng điên, để rao giảng một sứ điệp có thể mang cái chết tới cho ngài.  Nhưng ngài đang chặn đứng công tác Chúa đã trao cho mình mà lại nhận được những kết quả không thể tin nổi.  Can đảm, quên mình, vâng lời, đó là con người của Giô-na!

         Không hẳn thế đâu.

         Có thể đó là Giô-na của chương thứ 3 sách ngôn sứ Giô-na.  Nhưng nếu bạn đọc ba chương kia (1, 2 và 4), bạn sẽ thấy vị “anh hùng” của chúng ta chẳng anh hùng chút nào.  Ông trốn tránh khi Chúa gọi ông lần thứ nhất hãy đi tới Ni-ni-vê;  ông đẩy nguy hiểm sang cho người khác phải chịu để mình được an toàn;  ông không có lòng thương xót, ích kỷ và giận dữ (1:3,7; 4:1-3,9).  Lúc câu chuyện kết thúc, ông Giô-na ngồi xuống kèo nhèo trong khi Chúa kiên nhẫn lý giải với ông.

          Khuôn mặt trọn vẹn của ông Giô-na không phải là khuôn mặt đẹp!  Nhưng đó cũng là khuôn mặt của ai nữa?  Tất cả chúng ta đều có những lúc dường như nổi loạn chống lại kế hoạch của Chúa hoặc đắm chìm trong cái tôi của mình.  Thực vậy, nếu chúng ta để tâm hơn mà cầu nguyện trong mùa Chay này, chúng ta sẽ nhận ra những lãnh vực mình được kêu gọi đừng giống như ông Giô-na và hãy giống như Chúa Giê-su nhiều hơn.  Làm như vậy, chúng ta có thể gặp được ít nhất hai sứ điệp đầy khích lệ từ câu chuyện ông Giô-na.

         Sứ điệp thứ nhất:  Nếu chỉ vì bạn có những lầm lỗi và thiếu sót, thì điều này không có nghĩa là Chúa không thể hành động qua bạn.  Rất thường tình, khi nhận thấy mình có những phương diện đen tối và những đặc tính thiếu anh hùng, chúng ta sẽ tự bảo mình rằng chúng ta quá yếu đuối và bất toàn nên không thể thi hành điều Chúa kêu gọi chúng ta.  Nhưng Chúa không quan tâm đến những giới hạn của chúng ta đâu!  Quyền năng của Người hoạt động trong chúng ta mới là những gì sinh hoa kết quả.  Liệu Người có mong chúng ta cộng tác và sống thánh thiện không?  Dĩ nhiên là có.  Nhưng cho dù những động lực của chúng ta có lẫn lộn, cho dù chúng ta có những lãnh vực bất toàn, chúng ta vẫn có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho Chúa.

         Sứ điệp thứ hai:  Công việc Chúa dành cho bạn làm để mưu ích cho người khác cũng sinh ích cho bạn nữa.  Không hẳn chỉ để cứu thoát dân thành Ni-ni-vê mà Thiên Chúa đã sai một ngôn sứ đến với họ, nhưng Người cũng muốn cứu thoát chính vị ngôn sứ nữa!  Cũng vậy, khi Chúa kêu gọi bạn dấn thân, thì cũng là để ban cho bạn được thêm sự sống của Người.  Cho dù công việc của bạn có lộ ra một thiếu sót nào đó, thì như đối với Giô-na, Chúa cũng ở đó để chiếu tỏa ánh sáng và ơn chữa lành của Người trên lãnh vực ấy để mang lại lợi ích cho bạn.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về câu chuyện của người anh em con là Giô-na.  Xin Chúa cũng nói với con:  hôm nay con muốn xin Ta làm cho con điều tốt đẹp nào?”