Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:8-10

 

Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người.  (2 Ti-mô-thê 1:9)

 

         Thánh Phao-lô dạy rằng chúng ta đã được kêu gọi sống đời thánh thiện.  Nhưng giả như bạn ngồi trong xe vào giờ kẹt đường đang khi đã trễ giờ đi làm;  giả như bạn đã tranh luận với người phối ngẫu hoặc với xếp ở sở làm;  giả như bạn đã lại sa ngã trong cùng một cám dỗ – thì có lẽ bạn sẽ thấy đời sống thánh thiện là điều xa vời.

         Không phải vậy đâu!  Bạn hãy trở lại bài đọc và đọc lại câu Kinh Thánh trên.  Thánh Phao-lô nói rằng Thiên Chúa đã kêu gọi bạn vào dân thánh.  Người đã gọi bạn không phải vì những gì bạn có thể làm, không phải vì những gì bạn đã làm và không phải vì những gì bạn sẽ làm, nhưng là “do kế hoạch và ân sủng của Người”.  Đó là kế hoạch của Người.  Đó là lời gọi của Người.

         Thiên Chúa có một kế hoạch cho bạn.  Chúng ta thường dễ dàng thu gọn kế hoạch ấy vào những điều chúng ta phải làm, thí dụ như dành thì giờ cầu nguyện, đi xưng tội, chia sẻ đức tin hoặc phục vụ anh chị em trong giáo xứ.  Dĩ nhiên tất cả những việc này đều tốt và chúng ta phải tìm sự dẫn dắt của Chúa trong những việc ấy.  Nhưng đó chỉ là những phần nhỏ thuộc kế hoạch to lớn của Chúa thôi, tức kế hoạch làm cho chúng ta được tràn đầy sự sống Thiên Chúa và giúp chúng ta bước vào vinh quang thiên quốc!

         Chúng ta biết rằng lời gọi nên thánh rất nhiều khi là một thách đố.  Nhưng không phải thách đố ấy lúc nào cũng khó thực hiện đâu.  Đôi khi là hãy nhìn vào bầu trời ban đêm và nghĩ đến sự tốt lành của Chúa.  Đôi khi là hãy vui vẻ sum họp với gia đình.  Trọng tâm sự thánh thiện là vững tin sâu xa rằng Chúa ở với bạn mọi lúc, dù khi bạn phát đạt cũng như lúc khó khăn, vui vẻ hay khi phải chiến đấu.

         Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời bạn, một kế hoạch để đưa bạn tới sự thánh thiện.  Người làm chủ cả những chi tiết, cho nên bạn đừng lo lắng.  Bạn sẽ biết được những bước phải theo để tiến tới, còn những bước khác bạn chỉ nhận ra khi nhìn lại quãng đường đã đi qua.  Nhưng dù thế nào, mỗi bước sẽ giúp bạn lớn lên trong yêu mến và nhận biết Chúa, nghĩa là trong sự thánh thiện!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kêu gọi con đến với sự sống Cha đã muốn.  Xin Cha ban cho con ân sủng để tín thác Cha ngay trong những điều nhỏ nhặt khi con thưa xin vâng với Cha”.