Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.  (Mát-thêu 23:11)

 

         “Nếu được bầu, tôi sẽ không nhượng bộ những phe nhóm có đặc lợi.  Tôi sẽ không quên nguồn gốc khiêm nhượng của mình.  Tôi sẽ là một công bộc của nhân dân!”  Đã bao lần bạn nghe một chính trị gia hứa hẹn, chỉ là để nhận thấy họ sẽ hoàn toàn làm ngược lại mà thôi?  Chính trị gia hứa thật nhiều là sẽ làm nhẹ bớt gánh nặng của dân chúng, nhưng sau khi đã nhậm chức, lại trở thành những kẻ thiên vị giống hệt người tiền nhiệm và chẳng thèm đụng tới những gánh nặng của dân chúng mà họ đã hứa làm nhẹ bớt!

         Dường như Chúa Giê-su rất quen với khuynh hướng này.  Nhưng đối với Người, đó không phải là những viên chức được bầu chọn.  Đó là một số những người mang trách nhiệm lãnh đạo tôn giáo trong Ít-ra-en.  Hãnh diện với lối sống của họ, một số kinh sư và Pha-ri-sêu đã không còn nhìn thấy những gánh nặng đích thực dân chúng phải chịu đựng hằng ngày.  Mặc cho những ý tốt của đám người này, ý nghĩ cho mình là ưu tú đã quá mạnh nên họ bắt đầu vênh vang với địa vị của mình đến nỗi không còn nhớ đến lời Thiên Chúa kêu gọi họ phải chăm sóc cho người nghèo và các cô nhi quả phụ.

         Trái nghịch với những nhà lãnh đạo tôn giáo được tuyển chọn này, Chúa Giê-su đã dấn thân để giải phóng dân chúng khỏi bất cứ điều gì trở nên gánh nặng cho họ.  Với những lời tha thứ, Người đã giải thoát một người phụ nữ khỏi gánh nặng tủi hổ về những tội lỗi quá khứ của nàng (Lu-ca 7:36-50).  Trong khi người ta phàn nàn chống lại cách thu thuế và biển lận của ông Da-kêu, thì Chúa Giê-su lại mang đến cho ông ơn cứu độ, gọi ông là kho tàng quý giá của tổ phụ Áp-ra-ham (19:1-10).  Trên đường Em-mau, Chúa an ủi hai môn đệ đang buồn bã và làm cho tâm hồn họ phấn khởi bằng những lời trích Kinh Thánh và bằng bánh hằng sống (24:13-35).

         Có gánh nặng nào bạn đang cảm thấy khó lòng mang nổi không?  Mặc cảm tội lỗi?  Nỗi đau do một mối tương quan đổ vỡ?  Bất lực khi đứng trước cám dỗ?  Bạn đừng nghĩ là Chúa ở quá xa nên không giúp bạn được.  Chúa Giê-su đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ người ta.  Thay vì tách mình ra khỏi lề luật, Người đã kiện toàn lề luật.  Người đã trở nên một người phàm giống như chúng ta.  Người đã chia sẻ mọi niềm vui cũng như mọi nỗi buồn của chúng ta.  Người đã mang thập giá để chúng ta có thể đạt được thiên đàng.  Chắc chắn giờ đây Người có thể giúp đỡ bạn!

         Vậy hôm nay, bạn hãy chọn lấy một điều đang là gánh nặng cho bạn, rồi mang nó đến với Chúa.  Bạn đừng nghĩ điều ấy là quá nhỏ mọn, hoặc quá to lớn, nên Chúa không giải quyết.  Nhưng bạn cứ nói với Người về điều ấy đi.  Rồi hãy yên lặng nghe những lời an ủi, khôn ngoan và nâng đỡ của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con phó thác cho Chúa”.