Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 6:36-38

 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.  (Lu-ca 6:36)

 

         Tại sao một cô gái bắt chước mẹ?  Chắc chắn người mẹ hy vọng rằng điều ấy là do một ước ao tự nhiên muốn được giống như bà.  Nhưng sẽ ra như thế nào nếu cô gái ấy bắt chước chỉ vì sợ mẹ hoặc vì muốn xin mẹ cho mình điều gì đó?

         Chúng ta có thể hiểu lầm bài Tin Mừng hôm nay là điều cũng giống như đứa trẻ bị sai lạc nói trên.  Chúng ta cần phải có lòng nhân từ, tha thứ và quảng đại với người khác, để Thiên Chúa sẽ nhân từ, tha thứ và quảng đại với chúng ta.  Dĩ nhiên điều ngược lại cũng không bao giờ là xa lạ với chúng ta:  nếu chúng ta không sống nhân từ, tha thứ và quảng đại, thì Chúa sẽ chẳng hành động như thế với chúng ta.  Cho nên tốt nhất là chúng ta phải nhân từ.

         Nhưng nếu đọc câu Thánh Kinh theo kiểu ấy sẽ dễ bỏ qua một câu quan trọng:  “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”.  Chúa Giê-su không chỉ ban cho chúng ta một mớ luật lệ dạy phải đối xử thế nào với người khác.  Rồi chắc chắn Người cũng không lấy cái lòng nhân từ nơi chúng ta để dọa dẫm chúng ta sẽ sa hỏa ngục nếu không sống như vậy.  Nhưng Người đang nói với chúng ta về chính bản thân Người.  Người đang dạy chúng ta biết Thiên Chúa đối xử với chúng ta bằng cách để chúng ta theo đó mà đối xử với anh chị em chung quanh.  Cha chúng ta là Đấng nhân từ, chậm giận dữ, hay tha thứ và quảng đại.  Và vì đó là bản chất của Người, nên đó là điều chúng ta phải phát triển để được trưởng thành trong Chúa Ki-tô.  Hoặc có thể nói:  đó là điều phải làm theo “cái gien thiêng liêng” (spiritual DNA) của chúng ta!

         Nếu chúng ta chỉ thu gọn những câu Kinh Thánh này vào một danh sách những điều phải làm để Chúa được vui và chúng ta khỏi bị rắc rối, thì chúng ta đã đánh mất đi niềm vui được trở nên giống như Cha chúng ta mỗi ngày một hơn rồi.  Đúng thế, chúng ta đánh mất đi chính lý do chúng ta được tạo dựng.

         Vậy bạn hãy luôn nhớ rằng:  bạn không ở đây để giữ các luật lệ đâu!  Chúa không thích những con người máy.  Chúa muốn có những đứa con cái.  Nghĩa là bạn đang có mặt ở đây để làm những điều Chúa Giê-su đã làm, những điều lạ lùng cũng như những điều thường nhật.  Khi bạn tập sống nhân từ như Chúa Giê-su nhân từ là bạn đang thực hiện một điều vừa lạ lùng vừa thường ngày.  Chứng từ nói lên lòng nhân từ, quảng đại và bác ái của bạn sẽ lôi kéo sự chú ý của người khác và đem họ về với Chúa.

 

         “Lạy Cha, xin cho con được làm con Cha bằng cách biến đổi con trở nên giống như Cha mỗi ngày một hơn”.