Thứ Năm tuần II mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 17:5-10

 

Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong.  (Giê-rê-mi-a 17:8)

 

         Bạn có tưởng tượng là ngôn sứ Giê-rê-mi-a lại viết rằng người công chính “như cây cỏ bồ công anh” hay không?  Có ai lại muốn bị so sánh với một cây cỏ dại?  Nhưng có bao giờ bạn thấy cái rễ của cây bồ công anh chưa?  Cái rễ là chính yếu, ít nhất cũng sâu bằng cây và đâm thẳng xuống đất.  Nếu bạn thấy vất vả khi phải nhổ nó lên trong vườn, thì bạn mới rõ sức mạnh của cái rễ ấy như thế nào!

         Không những rễ cây bồ công anh giúp cây bám chặt xuống đất, mà nó còn rất hữu hiệu trong việc nuôi dưỡng cây nữa.  Khi rễ ăn sâu vào lòng đất, nó hấp thụ thức ăn và hơi ẩm cần thiết để cây được sống mạnh.

         Phải, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã không gọi chúng ta là cây cỏ bồ công anh, nhưng ngài nói chúng ta giống như những cây Thiên Chúa đã trồng.  Chắc chắn là sẽ có hạn hán.  Hơi nóng cũng đe dọa chúng ta.  Đó là luật sống trong thế giới này.  Nhưng Thiên Chúa đã trồng chúng ta bên dòng nước ban sự sống, rồi Người muốn chúng ta phải đâm rễ sâu xuống lòng đất để chúng ta có thể hấp thụ nước.

         Rễ ăn sâu của đức tin sẽ cứu thoát bạn trong những lúc chán nản.  Dù cho tâm hồn bạn có cảm thấy giống như những rễ cây xù xì nằm sát mặt đất, thì bạn vẫn có thể được an ủi khi nhận ra có rất nhiều thức ăn bổ dưỡng và sức mạnh cung cấp cho bạn.  Bạn không cần phải trồi lên trên mặt đất!  Chúa Thánh Thần đã đủ mạnh mẽ để giúp bạn ăn sâu xuống lòng đất màu mỡ hơn và tìm được mọi ân sủng cần thiết cho bạn.

         Có cách nào tốt để làm cho đức tin của bạn thêm sâu xa hơn là lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận Mình Máu Người trong Thánh lễ không?  Đó là nơi hoàn hảo để bạn xếp lại mọi âu lo và đắm mình trong tất cả những gì Người sẽ ban cho bạn.  Ngồi đó trước sự hiện diện của Chúa, chung quanh là các anh chị em, bạn chỉ có thể để cho ân sủng và sức mạnh Chúa thấm nhập bạn mà thôi.

         Có rất nhiều điều Chúa muốn ban cho bạn:  ơn khôn ngoan, hướng dẫn, an ủi, tha thứ, giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, hết sợ hãi, can đảm trước mọi thử thách.  Đó là tất cả những gì đang chờ đợi bạn ở bên bàn thờ.  Vậy bạn hãy đến với Người, hãy đâm rễ sâu trong lời Người và hãy để ân sủng thấu nhập bạn.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã trồng con vào đất ân sủng và sự hiện diện của Cha!  Lạy Chúa, xin cho con tìm được mọi thức ăn bổ dưỡng cần thiết tại bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể”.