Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 37:3-4,12-13,17-28

 

Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con.  (Sáng Thế 37:3)

 

         Ngay từ những ngày đầu, Giáo Hội Công giáo đã nhìn nhận có một sự hài hòa giữa Cựu và Tân Ước.  Các vị tông đồ đã tìm hiểu xem Kinh Thánh Do-thái (Cựu Ước) đã ám chỉ Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a như thế nào.  Rồi đến các giáo phụ đã nhận thấy là mầu nhiệm Đức Ki-tô được giấu ẩn trong Cựu Ước giờ đây trở nên sống động trong Tân Ước.

         Nhiều thực tại được mô tả trong Cựu Ước, thí dụ người, biến cố, nơi chốn, hoặc những chi tiết khác, đã báo trước cho những thực tại hoàn toàn được tỏ lộ trong Tân Ước.  Các học giả gọi những thực tại ấy là các “bản mẫu” hoặc những tiền ảnh của Chúa Ki-tô.

         Câu chuyện về cậu Giu-se, con ông Gia-cóp, cho chúng ta một trong những “bản mẫu” Cựu Ước về Chúa Giê-su.  Giu-se là người con yêu quý của ông Gia-cóp, nhưng lại bị các anh khinh dể nên họ quyết định bán cậu đi làm nô lệ cho người ta ở Ai-cập.  Nhưng thời thế đưa đẩy, Giu-se lại trở thành một khí cụ Chúa dùng để cứu vãn gia đình cậu khỏi nạn đói.  Sau này Giu-se đã bảo các anh:  “Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt” (Sáng Thế 50:20).

         Không có gì là khó để thấy nhiều giáo phụ đã đọc câu chuyện cậu Giu-se như tiên báo cho cuộc đời Chúa Ki-tô và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Bạn cứ nhìn vào những song song giữa hai nhân vật:  cả hai đều là người con được người cha đầy yêu thương quý mến.  Cả hai đều nếm trải sự chối bỏ do những người nhà của mình.  Cả hai đều bị bán đi để lấy tiền.  Cả hai đều bị vu cáo và bị cầm tù.  Cả hai đều được tôn vinh bất ngờ, cậu Giu-se trước ngai vua Pha-ra-ô và Chúa Giê-su trước ngai tòa Thiên Chúa.  Rồi cả hai đều đem lại sự cứu độ cho dân được tuyển chọn cũng như cho những người Dân ngoại sống chung quanh.

         Tìm hiểu xem những người, những biến cố và những lời tiên tri trong Cựu Ước đã được thể hiện nơi Chúa Giê-su như thế nào đều có thể giúp chúng ta hiểu sâu xa về ơn cứu độ Người đem lại cho chúng ta.  Nó cũng giúp chúng ta hiểu kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa.  Nó có thể làm cho chúng ta được tràn đầy lòng yêu mến Cha chúng ta, Đấng đã để cho kế hoạch vĩ đại của Người được tiến hành.  Vậy khi mùa Chay đã khai mở, bạn hãy tìm kiếm “những vết chân” của Chúa Giê-su trong các bài đọc Cựu Ước của Thánh lễ.  Làm như vậy, bạn sẽ thấy Chúa yêu thương dân Người như thế nào, kể cả bạn nữa.  Bạn sẽ thấy Chúa đã hoạch định những điều lớn lao và vinh hiển cho bạn.  Cuộc đời bạn được vững vàng trong Người!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chúa của lịch sử.  Con cám ơn Chúa đã mở mắt cho con thấy kế hoạch tuyệt vời Chúa đã thiết lập để cứu độ chúng con!”