Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Truyền Tin

 

Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ.  (Lu-ca 1:30)

 

         Thật khó khăn cho Mẹ Ma-ri-a biết bao khi tiếp nhận những lời của sứ thần!  Trước hết sứ thần nói với Mẹ rằng cuộc hôn nhân của Mẹ sẽ thay đổi.  Rồi khi nghe là mình sẽ thụ thai bởi quyền năng “Chúa Thánh Thần”, thì Mẹ lại lo lắng ông Giu-se sẽ lìa bỏ Mẹ.  Còn nếu Mẹ cứ để mình thụ thai mà không có chồng, dân chúng trong thành thế nào cũng tẩy chay Mẹ, rồi cuộc đời sẽ đầy tủi hổ và khó khăn.

         Chắc chắn Chúa biết phải làm thế nào để chất gánh nặng trên vai một người, có phải không?  Mẹ Ma-ri-a bối rối và sợ hãi.  Vậy tại sao Mẹ lại có thể thưa xin vâng trước lời mời gọi của sứ thần?  Là vì Mẹ Ma-ri-a đầy ân sủng.

         Ân sủng là ơn huệ Chúa tự ý ban cho hết thảy chúng ta.  Có nhiều loại ân sủng.  Thí dụ, Chúa ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, ơn đức tin và ơn biết chết đi cho chính mình.  Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a một “ơn trợ giúp” để Mẹ có thể thưa “Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lu-ca 1:38).

         Ân sủng này của Chúa hoạt động giống như dầu để chúng ta chạy xe.  Chính sức mạnh của Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta, giúp chúng ta vừa chọn lựa vừa làm việc (tức là giúp cho cả ý chí lẫn hành động;  xem Phi-líp-phê 2:13).  Giờ đây mặc dù đã có tất cả những ơn Chúa ban cho Mẹ, Mẹ vẫn cần phải đem áp dụng vào cuộc đời mình, giống như cái xe tuy đầy dầu, nhưng nó sẽ chẳng đi đâu nếu chúng ta không mở máy, sang số và lái nó đi.

         Sứ thần đã cam đoan với Mẹ Ma-ri-a rằng chẳng có gì là “không thể đối với Chúa” (Lu-ca 1:37).  Cha chúng ta có thể làm bất cứ điều gì Người muốn, bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào Người muốn.  Nhưng vì một lý do nào đó, Người thích thực hiện công việc của Người nơi chúng ta và nhờ chúng ta hơn.  Vậy khi chúng ta cử hành ngày Mẹ Ma-ri-a vâng phục ý Chúa, chúng ta hãy làm cùng một quyết định như Mẹ.  Chúng ta hãy chắc chắn là mình đang mở lòng để đón nhận bất cứ điều gì Chúa muốn thay đổi trong những kế hoạch của chúng ta.  Tất cả chúng ta hãy thưa:  “Vâng, con đây là tôi tớ Chúa, xin Người thực hiện cho con như lời Chúa phán”.

 

         “Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con tôn vinh Mẹ vì Mẹ đã dẹp bỏ kế hoạch của riêng Mẹ để hoàn toàn vâng phục Chúa.  Xin Mẹ dạy chúng con cũng biết làm như vậy”.