Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.  (Lu-ca 18:13)

 

         Ông Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay đã ôm ấp hai ảo tưởng:  một là ông không có tội lỗi nào, hai là nguyên những hành vi đạo hạnh của ông cũng đủ để được Chúa ban ơn.  Đây là con người đã hoàn toàn tin vào bản thân mình, thậm chí tin đến độ khi cầu nguyện ông ta cũng tự hào mình “không như bao kẻ khác” (Lu-ca 18:11).

         Đối nghịch với hình ảnh đó chính là người thu thuế.  Ông này không ảo tưởng chút nào về mình.  Ông không có gì để khoe khoang cả.  Ông biết ông chẳng tốt lành gì.  Nên ông ý thức mình thực sự cần Chúa và ông đã khẩn khoản xin Chúa:  “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 18:13).  Điều thiếu vắng trong việc cầu nguyện của ông Pha-ri-sêu là lòng khiêm nhượng, nhận biết mình thiếu thốn và lòng hối cải.  Nhưng đó lại là những điều gặp thấy trong việc cầu nguyện của người thu thuế.

         Ngay từ những ngày đầu, Giáo Hội đã lấy việc cầu nguyện của người thu thuế làm lời cầu nguyện của mình.  Trong Nghi thức Thống hối đầu Thánh lễ, chúng ta cầu nguyện:  Kyrie eleison!  Xin Chúa thương xót chúng con!”  Trên toàn thế giới, các Ki-tô hữu thuộc mọi truyền thống đều kêu cầu danh Chúa, rồi với tâm hồn thống hối khiêm nhượng, kêu xin Chúa dủ thương trong “lời cầu xin Chúa Giê-su”.

         Lời cầu xin này thường được tóm tắt trong những lời “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, là một lời tuyên xưng đức tin toàn hảo, vì nó gồm tóm mọi điều cốt yếu về những gì chúng ta biết và tin vào Chúa.  Qua mấy lời đơn sơ này, chúng ta thú nhận tình trạng tội lỗi của mình, kêu xin Chúa xót thương và chúng ta mở lòng để đón nhận ơn tha thứ của Chúa.  Theo sách Giáo lý, kinh nguyện này rất mạnh mẽ đến nỗi “nhờ đó tâm hồn chúng ta mở ra để nhìn nhận tình trạng khốn khổ của con người và lòng thương xót của Đấng Cứu Độ” (sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 2667).

         Vậy bạn hãy cố gắng cầu xin Chúa Giê-su thường xuyên trong ngày sống của bạn, đang khi bạn lái xe, làm việc nhà, dành một phút im lặng trong ngày, chạy hoặc đi bộ, và bất cứ khi nào bạn nhớ tới.  Bạn hãy để cho những lời của kinh nguyện này chìm sâu vào tâm hồn bạn và nhắc nhở cho bạn biết rằng Chúa luôn sẵn sàng tỏ lòng từ bi và tha thứ cho bạn.  Bạn hãy để lời nguyện này dạy bạn biết khiêm nhượng, tín thác và mở lòng như người thu thuế đã làm.  Rồi cũng như ông ta, bạn có thể về “nhà” là quê trời và “được nên công chính” (Lu-ca 18:14).

 

“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.