Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 95:1-2,6-9

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!  Người phán:  Các ngươi chớ cứng lòng.  (Thánh Vịnh 95:7-8)

 

         Lòng tôi cứng hay mềm?  Tôi mở lòng cho Chúa hay chỉ lần lữa?  Tôi không biết!”

         Thay vì khuyên chúng ta dồn tất cả chú tâm để xét xem lòng chúng ta cứng hay mềm, thì tác giả Thánh Vịnh hôm nay lại cho chúng ta một phương thức khác, một điều đã được sắp đặt để giúp chúng ta giữ lòng mềm mại.  Chẳng phải điều này đem lại hy vọng và hữu ích cho chúng ta hơn là lúc nào cũng cứ lo lắng xem lòng mình cứng hay mềm?

         Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa (Tv 95:1).  Ca hát reo hò là một phần thuộc phụng vụ từ bao ngàn năm nay.  Có một điều gì đó về việc sử dụng tiếng nói của chúng ta mà tôn vinh Chúa để giúp chúng ta giữ tâm hồn tập trung vào Người.  Thánh Augustinô nói:  “Hát là cầu nguyện hai lần”.  Cho nên bạn đừng lo lắng là mình hát không giỏi không hay.  Một Thánh Vịnh khác còn khích lệ chúng ta hãy “phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo” (Tv 100:2).  Cho nên bạn đừng ngại!

         Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ (Tv 95:2).  Dâng lời cảm tạ Chúa là để giúp chúng ta nhận ra rằng Chúa đã quan phòng lo lắng cho chúng ta.  Thức ăn chúng ta dùng, quần áo chúng ta mặc, và ngay đến bạn bè và gia đình đều là những ân huệ Chúa ban.  Càng nhớ đến điều này, chúng ta càng dễ dàng đặt Chúa vào chỗ danh dự, đến xin Người nâng đỡ và lắng nghe lời Người phán dạy.

         Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục (Tv 95:6).  Giả như Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ bước vào nhà bạn ngay lúc này, chắc bạn sẽ lập tức đứng dậy phải không?  Không cần nghĩ ngợi gì cả, bạn sẽ biểu lộ một tư thế kính trọng ngài.  Khi cầu nguyện, chúng ta cũng có thể làm một điều tôn kính tương tự bằng cách quỳ gối hoặc cúi mình phủ phục trước mặt Chúa.  Khi sử dụng thân xác mình để biểu lộ một điều trong tâm hồn, chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình cuốn theo và vui mừng thêm nữa.

         Hôm nay, bạn hãy cố gắng đưa ba tư thế này vào trong giờ cầu nguyện của bạn.  Bạn hãy chọn một bài thánh ca để hát lên.  Bạn hãy để một chút thời giờ mà cảm tạ Chúa.  Bạn hãy quỳ gối hoặc đưa hai tay lên cao, hoặc múa nhảy khi bạn cầu nguyện.  Làm những việc này, bạn hãy xem Chúa làm cho lòng bạn mềm lại và giúp bạn lắng nghe tiếng Người.

 

         “Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa.  Xin Chúa giữ lòng con được mềm mại, để con có thể lắng nghe Chúa hôm nay”.