Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.  (Mác-cô 12:34)

 

         Tuy những lời này rất là khích lệ, nhưng xem ra vẫn còn một chút giới hạn.  Tại sao Chúa Giê-su không bảo vị kinh sư này là:  “Ông đã đến nơi rồi!  Ông đã        vào Nước Thiên Chúa”?  Lý do không phải vì ông ta thiếu sự khôn ngoan.  Ông đã ý thức rằng những giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại còn cao quý hơn cả hy lễ hay lễ toàn thiêu.  Ông trung thành với Lề Luật, nhưng ông cũng biết còn phải làm hơn thế nữa.  Nhưng Chúa Giê-su lại thấy ông này vẫn chưa sẵn sàng để tiến tới bước kế tiếp là đón nhận sự mặc khải thiên tính của Người.  Cho nên Người vẫn để cho ông lẩn quẩn với lời mời gọi hãy tiếp tục tìm kiếm.

         Một tình huống tương tự đã xảy ra cho một người Chúa Giê-su đã gặp.  Anh bạn này có hết mọi sự, nhưng đó lại chính là vấn đề.  Anh đã quá quyến luyến của cải nên không thể từ bỏ mà theo Chúa Giê-su được.  Giống như vị kinh sư hôm nay, anh biết là có một điều gì còn thiếu trong cuộc đời mình.  Nhưng anh đã không sẵn sàng để thay đổi, và anh buồn bã bỏ đi.  Khi tiếp xúc với vị kinh sư, Chúa Giê-su không lên án ông.  Người đã ưu ái nhìn ông và để cánh cửa mở cho ông tiến vào thêm một bước nữa (Mác-cô 10:17-22).

         Chúa Giê-su đang nói một điều tương tự với chúng ta hôm nay.  Chúng ta biết Người là Đấng nào và chúng ta cố gắng bước theo Người.  Nhưng Người lại gọi chúng ta đi xa hơn nữa.  Người đang đòi chúng ta phải “kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta” (Do-thái 12:1).  Đó là cuộc đua đường dài, đòi người ta phải kiên nhẫn, bền bỉ và mạnh mẽ.  Chúng ta không muốn dừng lại, vì khi ấy chúng ta có thể mất đi cơ hội kế tiếp để nhận được ân sủng và sự tiến triển Chúa đang tích chứa trong chúng ta.  Rồi nếu chỉ có một điều chúng ta có thể nói về Cha trên trời của chúng ta, thì đó là Người luôn luôn có thêm những thứ để ban cho chúng ta.  Như một tác giả đã viết:  “Luôn luôn chúng ta mới chỉ ở khởi đầu của tình yêu mà thôi”.

         Có lẽ điều quan trọng nhất phải ý thức, là Chúa Giê-su rất hài lòng với bạn ngay trong lúc này.  Giống như một ông bầu giỏi, Người thấy những gì bạn đã thực hiện được và Người hãnh diện về bạn.  Người muốn thấy bạn vượt qua được trở ngại kế tiếp, về đến mục tiêu mới và gần với đích tới hơn.  Người cam kết đưa bạn đến đó.  Cho nên bạn cứ ở với Người mỗi ngày và cứ hướng mắt nhìn vào Người!

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con cặp mắt đức tin để con thấy Chúa luôn ở với con.  Con chẳng có gì phải sợ hãi, vì Chúa sẽ chẳng khi nào bỏ con”.